Swedish Match expanderar inom piptobak och förvärvar företag i Sydafrika

Swedish Match expanderar inom Piptobak och förvärvar British American Tobaccos (BAT) piptobaksverksamhet i Sydafrika - Förvärvet innebär fortsatt fokusering inom områdena brun tobak (cigarrer och piptobak) och rökfria produkter - Transaktionen förväntas avslutas senast under första halvan av februari - Den förvärvade verksamheten omsätter årligen cirka 200 MSEK Swedish Match har träffat avtal om förvärv av BATs piptobaksverksamhet i Sydafrika. I sam-band med sammanslagningen av BAT och Rothmans South Africa 1999 meddelade BAT att man hade för avsikt att avyttra sin piptobaksverksamhet p.g.a. krav från den sydafrikanska konkurrensmyndigheten. Förvärvet passar Swedish Match väl som har valt att fokusera på tillväxt inom brun tobak och rökfria tobaksprodukter. Förvärvet beräknas komma att bidraga positivt till nettoresultatet redan under det första året. Credit Suisse First Boston har varit rådgivare till Swedish Match i samband med affären. Swedish Match är en internationell koncern med huvudkontor i Stockholm. Koncernen marknadsför ett brett sortiment av icke cigarettrelaterade tobaksprodukter samt tändstickor och tändare. Försäljningen sker i cirka 140 länder. Bolagets rullande tolvmånadersomsättning per den 31 september 2000 uppgick till cirka 10.900 MSEK av vilken piptobak svarar för 774 MSEK. Swedish Match är noterat på OM Stockholmsbörsen (SWMA) och Nasdaq (SWMAY). För ytterligare information, var vänlig kontakta: Lennart Sundén, President och Chief kontor 08 658 01 75 Executive Officer Sven Hindrikes, Executive Vice President kontor 08 658 02 82 och Chief Financial Officer mobil 070 567 41 76 Bo Aulin, Senior Vice President, Secretary kontor 08 658 03 64 och General Counsel mobil 070 558 03 64 Emmett Harrison, Vice President, Investor kontor 08 658 01 73 Relations mobile 070 938 01 73 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/10/20010110BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/10/20010110BIT00220/bit0002.pdf

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar