Swedish Matchs förvärv av National Tobaccos tuggtobaksverksamhet

* FTC godkände inte Swedish Matchs förvärv av National Tobacos tuggtobaksverksamhet * Beslutet kommer att överprövas av federal domstol Den amerikanska konkurrensmyndigheten (FTC) godkände inte Swedish Matchs förvärv av National Tobaccos tuggtobaksverksamhet. Det föreslagna förvär- vet har granskats av FTC sedan det tillkännagavs i februari i år att Swed- ish Match, för en överenskommen köpeskilling om USD 165 millioner, avsåg att förvärva National Tobaccos tuggtobaksverksamhet. - Swedish Match vidhåller sin uppfattning att förvärvet kommer att skärpa konkurrensen inom den redan mycket konkurrentutsatta amerikanska rökfria tobaksmarknaden, säger Lennart Sundén, VD, Swedish Match. - Vi har engagerat mycket kvalificerade såväl juridiska som ekonomiska ex- perter för att bistå oss i denna sak och mot bakgrund av vår beslutsamhet att slutföra denna transaktion kommer vi tillsammans med National Tobacco, att låta denna fråga hänskjutas till det amerikanska federala dom- stolsväsendet för prövning, fortsätter Lennart Sundén. Den fortsatta legala processen förväntas ta upp emot 120 dagar. Transak- tionen fullföljes inte - och ingen del av köpeskillingen erläggs - innan den legala processen slutförts. Swedish Match är en internationell koncern med säte i Stockholm. Företaget tillverkar ett brett utbud av tobaksprodukter, tändstickor och engångstän- dare. Produkterna säljs i omkring 140 länder. Bolagets rullande tolvmånad- ersomsättning till och med mars 2000 uppgår till ca 9.600 MSEK. Swedish Match är noterat på OM Stockholms Fondbörs (SWMA) och NASDAQ (SWMAY). For ytterligare information, var vänlig kontakta: Lennart Sundén, President och Chief Executive Offi- kontor 08 658 01 75 cer Sven Hindrikes, Executive Vice President och kontor 08 658 02 82 Chief Financial Officer mobil 070 567 41 76 Bo Aulin, Senior Vice President, Corporate Affairs, kontor 08 658 03 64 Secretary och General Counsel mobil 070 558 03 64 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/23/20000623BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/23/20000623BIT00010/bit0002.pdf

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar