Utdelningen per aktie höjs till 1:60 SEK

Utdelningen per aktie höjs till 1:60 SEK Dagens bolagsstämma har bl a godkänt följande punkter: - Utdelningen per aktie höjs från 1:45 till 1:60 - Marianne Nilsson och Staffan Grefbäck invaldes i Nomineringskommittéen - Bemyndigande om indragning av 10 miljoner återköpta aktier - Förlängt mandat om återköp av upp till 10 procent av antalet utestående aktier Vid dagens bolagsstämma i Swedish Match har, i enlighet med styrelsens förslag, beslut fattats om utdelning per aktie till 1:60 SEK. Avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning är den 30 april 2003. Utbetalning av utdelningen beräknas ske genom Värdepapperscentralen (VPC) den 6 maj 2003. Stämman har omvalt som ordinarie styrelseledamöter Bernt Magnusson (ordförande), Jan Blomberg, Tuve Johannesson, Arne Jurbrant, Lennart Sundén (VD), Meg Tivéus och Klaus Unger. Bolagsstämman godkände vidare nedsättning av bolagets aktiekapital med 24 MSEK genom indragning av 10 miljoner aktier. Aktierna har tidigare återköpts av bolaget i enlighet med mandat från tidigare bolagsstämmor. Aktieägarna godkände också styrelsens förslag om bemyndigande att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (marknadspris). Stämman beslöt att låta bolaget utställa 1 428 490 köpoptioner till ett sammanlagt värde av 12 MSEK, vilket motsvarar värdet av tilldelade optioner enligt bolagets optionsprogram för 2002. Bolagsstämman har godkänt samtliga förslag som styrelsen lagt fram inför stämman. Förslagen framgår av tidigare publicerad kallelse till stämman. Swedish Match är en internationell koncern med säte i Stockholm. Företaget tillverkar ett brett utbud av OTP (Other Tobacco Products) med rökfri tobak som kärnområde tillsammans med cigarrer och piptobak, tändstickor och engångtändare. Produkterna säljs i omkring 140 länder. Bolagets rullande tolvmånadersomsättning till och med mars 2003 uppgår till 13,332 MSEK. Swedish Match är noterat på Stockholmsbörsen (SWMA) och NASDAQ (SWMAY). För ytterligare information, var vänlig kontakta: Lennart Sundén, President och Chief Executive kontor 08 658 01 75 Officer Sven Hindrikes, Executive Vice President och kontor 08 658 02 82 Chief Financial Officer mobil 070 567 41 76 Bo Aulin, Senior Vice President, Secretary kontor 08 658 03 64 och General Counsel mobil 070 558 03 64 Emmett Harrison, Vice President, Investor kontor 08 658 01 73 Relations mobil 070 938 01 73 Lin McKinnie, Vice President, Investor kontor +1 804 302 1912 Relations (US) mobil +1 804 502 1912 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT01340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT01340/wkr0002.pdf

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar