Sobi™ inrättar ny ledningsstruktur och utser Torbjörn Hallberg till ny chefsjurist

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) meddelar idag att man inrättat en ny ledningsstruktur; en verkställande ledning (Executive Committee), för att ersätta ledningsgruppen (Executive Leadership Team) i sin nuvarande form. Sobi meddelar samtidigt att man utser Torbjörn Hallberg till ny chefsjurist.

Den verkställande ledningen är Sobis beslutsfattande organ. Den verkställande ledningen kommer regelbundet att utökas med nyckelfunktioner till en utvidgad ledningsgrupp (Extended Leadership Team).

Den verkställande ledningen består av:

Verkställande direktör – Guido Oelkers

Chief Financial Officer – Mats-Olof Wallin
General Counsel, Head of Legal Affairs – Carin Dahlquist (tillförordnad)

Head of EMENAR[i] – Hege Hellström

Head of North America – Rami Levin

Head of Specialty Care – Norbert Oppitz

Head of Medical & Scientific Affairs – Armin Reininger

Head of Haemophilia – Philip Wood

Head of Research & Development, Chief Medical Officer – Milan Zdravkovic

Torbjörn Hallberg kommer från Takeda Pharmaceuticals där han innehar rollen som Vice President General Counsel Emerging Markets, med ansvar för en legal organisation som täcker 35 marknader. Torbjörn har omfattande erfarenhet av licensering, fusioner och förvärv. Torbjörn tog sin juristexamen vid Lunds Universitet och har varit verksam som jurist i mer än 15 år inom läkemedelsbranschen. Torbjörn börjar på Sobi i januari 2018.

---

Om Sobi™
Sobi™ är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta sjukdomar. Vårt uppdrag är att utveckla och tillhandahålla innovativa behandlingar och tjänster som ger patienter ett bättre liv. Produktportföljen fokuserar främst på hemofili, inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar. Sobi marknadsför även en portfölj med specialist- och särläkemedel i Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Ryssland på uppdrag av olika partnerföretag. Sobi är en pionjär inom bioteknologi med stort kunnande inom produktion av biologiska läkemedel. Intäkterna uppgick 2016 till 5,2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 760. Aktien (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.För mer information vänligen kontakta 

Media relations Investor relations
Linda Holmström, Senior Communications Manager Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations
T: +46 70 873 40 95 +1 347 224 0819, +1 212 579 0506
linda.holmstrom@sobi.com  jorgen.winroth@sobi.com 

[i] Europa, Mellanöstern, Nordafrika, Ryssland

Swedish Orphan Biovitrum AB
Postal address SE-112 76 Stockholm, Sweden
Phone: 46 8 697 20 00     www.sobi.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar