Aktieemission i Ripasso Energy fulltecknad

Teckningsperioden för aktieemissionen i Ripasso Energy AB (publ) löpte ut den 15 december 2017. Teckningsgraden för emissionen var ca 121%.  Emissionen tecknades till ca 98,7% med företrädesrätt och resterande del utan företrädesrätt. Bolaget kommer genom emissionen att tillföras ca 91,7 miljoner kronor före emissionskostnader.

”De resurser som nu tillförs kommer användas för att framgångsrikt leverera vår första order av PWR BLOK, halvera motorkostnaden och bygga upp en stark organisation redo att sälja och leverera betydligt större volymer med god vinstmarginal”, säger Sven Sahle, styrelseordförande och största aktieägare i Ripasso Energy AB.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) på NGM Nordic MTF beräknas bli vecka 2, 2018. Aktier beräknas bli föremål för handel på NGM Nordic MTF omkring vecka 3, 2018.

Antalet aktier i bolaget kommer att öka med 18 347 312 aktier till totalt 79 505 021 aktier, vilket medför en utspädning motsvarande ca 23 procent.

Med anledning av att aktieemissionen avslutats kommer konverteringskursen för bolagets konvertibel att räknas om i enlighet med dess villkor. Den nya konverteringskursen uppgår till 4,50 kronor.

I samband med emissionen har Advokatfirman Törngren Magnell KB agerat som legala rådgivare och Eminova Fondkommission AB som emissionsinstitut.

För ytterligare information med anledning av detta pressmeddelande, vänligen kontakta Ripasso Energys styrelseordförande Sven Sahle, e-post: ir@ripassoenergy.com. För ytterligare information om bolaget, besök www.ripassoenergy.com. På hemsidan finns också möjlighet att prenumerera på bolagets nyhetsbrev.

Ripasso Energy är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion till rekordlåga priser jämfört med andra klimatsmarta och hållbara alternativ. Ripasso Energys stirlingmotor har inofficiellt världsrekord i konvertering av solenergi till elektricitet med närapå dubbelt så hög effektivitet som konkurrerade teknologier. Bolaget är listat i Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas på Börse Stuttgart i Tyskland. Läs mer på www.ripassoenergy.com.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE SAMT SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Om oss

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 % koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK är – enligt oberoende certifiering – det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag. Swedish Stirling AB är listat i Sverige på NGM Nordic SME. Läs mer på www.swedishstirling.com