Ripasso Energy AB har ombetts inkomma med detaljerat förslag för installation i Sydafrika – bolaget förbereder notering på reglerad marknad.

Miljöteknikföretaget Ripasso Energy AB har ombetts inkomma med detaljerat förslag för installationer av 72 stycken PWR BLOK 400-F på två produktionsanläggningar för ferrokrom i Sydafrika. Bolaget har även inlett marknadsföring av PWR BLOK för användning av syntetgas och lågkvalitativ LPG i Sydafrika. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att förbereda bolaget för notering på en reglerad marknad under 2019.

Det svenska miljöteknikföretaget Ripasso Energy tecknade i vintras avtal med den sydafrikanska ferrokromproducenten Afarak South Africa (Pty) Ltd om försäljning av 7 stycken PWR BLOK 400-F. Under sommaren har bolaget ombetts att inkomma med ett detaljerat förslag för installationer på två större produktionsanläggningar för ytterligare en annan ferrokromproducent i Sydafrika. Totalt omfattar detta 72 stycken PWR BLOK till ett värde av 36 MEUR.

Ripasso har även efter en framgångsrik utvärdering av PWR BLOKs förmåga att producera el vid användning av syntesgas och lågkvalitativ LPG, inlett marknadsföring av PWR BLOK för dessa gaser i Sydafrika. Responsen har varit god och målsättningen är att tillhandahålla teknologi till lokala projekt i Sydafrika där distribuerad elförsörjning kan ske till lägre kostnad än köp från det nationella elbolaget.

Mot bakgrund av utvecklingen i Sydafrika har Ripasso Energys styrelse tagit beslut att förbereda bolaget för notering på reglerad marknad. Val av marknadsplats kommer göras H1 2019 och avsikten är att notering skall kunna ske Q3 2019.  

- Ripasso Energy har varit ett publikt bolag i snart 2 år och har en organisation på plats som snart kan klara de krav en reglerad marknad ställer. Då bolaget står inför en kraftig tillväxt vill vi göra det möjligt för en bredare och mer institutionell skara investerare att bli ägare i bolaget. Jag har i samråd med de större ägarna bett valberedningen utvärdera styrelsesammansättningen inför detta och om lämpligt söka nya kandidater med relevant kompetens och erfarenhet, säger Sven Sahle, styrelseordförande och största aktieägare, Ripasso Energy AB


För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Sahle, styrelseordförande Ripasso Energy AB,  ir@ripassoenergy.com.


Om Ripasso Energy

Ripasso Energy är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion till rekordlåga priser jämfört med andra klimatsmarta och hållbara alternativ. Ripasso Energys stirlingmotor hanterar ett brett spektrum av bränslen och i företagets senaste produkt, PWR BLOK 400-F, omvandlas industriella rest- och fackelgaser till elektrisk energi med hög effektivitet. Bolaget är listat i Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas på Börse Stuttgart i Tyskland. Läs mer på www.ripassoenergy.com.

Denna information är sådan information som Ripasso Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti kl. 07.00 CET.

Om oss

Swedish Stirling AB (tidigare Ripasso Energy AB) är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion till rekordlåga priser jämfört med andra klimatsmarta och hållbara alternativ. Ripasso Energys stirlingmotor hanterar ett brett spektrum av bränslen och i företagets senaste produkt, PWR BLOK 400-F, omvandlas industriella rest- och fackelgaser till elektrisk energi med hög effektivitet. Bolaget är listat i Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas på Börse Stuttgart i Tyskland. Läs mer på www.swedishstirling.com.

Prenumerera

Dokument & länkar