PerOlofGården Hotel & Restaurang certifierat som ”Mycket bra” hotell

I det vackra Bergslagen på gränsen till Sveriges sydligaste urskogar och omgivet av vackra sjöar ligger PerOlofGården. Här driver Noortje van Vloodorp med team sin hotellverksamhet med stort engagemang. Det är ett engagemang som nu också resulterat i höga omdömen av den nationella kvalitets- och hållbarhetscertifieringen Swedish Welcome. PerOlofGården är idag Swedish Welcome-certifierat som ”Mycket bra” hotell.

Den hemliga professionella gästen, Swedish Welcome-rådgivaren, som med gästens ögon bedömt verksamheten vid personliga besök, hälsar och gratulerar till certifieringen:

- PerOlofGården erhåller starka omdömen på båda Swedish Welcomes resultatavgörande områden, ”gästvänlighet” och ”städning”, där medarbetarnas engagemang och positiva attityd starkt bidrar till resultatet. Spännande är också de musikevenemang som hotellet ligger bakom, där den nybyggda amfiteatern spelar en central roll. Evenemangen bidrar till att det händer saker i bygden, vilket ligger helt i linje med PerOlofgårdens engagemang för en livskraftig landsbygd.

- Jag ser med spänning fram emot att följa PerOlofGårdens fortsatta utveckling tillsammans med Swedish Welcome

Den sammanfattande bedömningen ”Mycket bra” innebär en mycket bra nivå med tydligt fokus på både gästupplevelse och hållbarhet.

Med det färska Swedish Welcome-certifikatet väl synligt vid entrén strävar Noortje tillsammans med sina medarbetare efter att leverera ännu bättre gästupplevelser och skapa en mer hållbar verksamhet:

- Vi vill att svensk turism ska blomstra och ser att ett samarbete med Swedish Welcome kommer att gynna oss och vår gästnöjdhet samt bidra till en hållbar utveckling. Vi är stolta över att vara en del av utvecklingen mot en bättre och hållbar turism.

PerOlofGården är ett av hotellen som under våren bistått Swedish Welcome med kunskap och kompetens för att ta fram den för Swedish Welcome nya kategorin hotell.

Se bedömningen av PerOlofGården här: http://www.swedishwelcome.se/medlem/perolofgarden-hotel-restaurang/

För mer information, kontakta:
Noortje van Vloodorp, ägare PerOlofGården Hotel & Restaurang, telefon: 0583-405 35
Jonas Oldmark, VD, Swedish Welcome, mobil: 070-855 73 11

Fakta om Swedish Welcome:
Swedish Welcome är en unik svensk certifiering av boende och andra upplevelser, som kombinerar kvalitet och hållbar utveckling.

Genom hemliga och bokade besök i verkligheten hos svenska turistverksamheter bedömer Swedish Welcome-rådgivare hur bra verksamheterna är inom ett hundratal områden. Det handlar om allt från gästbemötande och frukostinnehåll till minskad vattenförbrukning och smarta energilösningar.

För medvetna gäster blir professionella omdömen allt viktigare vid val av boenden och andra upplevelser. Därför visas resultaten av bedömningen också upp, både hos turistverksamheten och på www.swedishwelcome.se

Bedömningsnivåerna sträcker sig från ”Godtagbar” till ”Enastående” och ett antal minimikrav måste vara uppfyllda för att certifiering ska kunna genomföras. Läs mer om Swedish Welcome-certifieringen på www.swedishwelcome.se Idag är 218 medlemmar certifierade eller under pågående certifiering. Swedish Welcome-certifieringen har utvecklats och lanserats nationellt på initiativ av Tillväxtverket och regionala turismorganisationer.

Taggar:

Om oss

Trygga val för bättre upplevelser och hållbar utveckling. Professionella bedömningar av boenden och upplevelser. Certifierade turismverksamheter som vill utveckla svensk besöksnäring för dagens gäst, och för morgondagens. Tillsammans är vi Swedish Welcome.

Media

Media

Citat

- Vi vill att svensk turism ska blomstra och ser att ett samarbete med Swedish Welcome kommer att gynna oss och vår gästnöjdhet samt bidra till en hållbar utveckling. Vi är stolta över att vara en del av utvecklingen mot en bättre och hållbar turism.
Noortje van Vloodorp