Swedols försäljningsutveckling för mars 2019

Försäljningen i mars uppgick till 263,1 Mkr, vilket är en ökning med 16,0 % jämfört med motsvarande period föregående år (227,0). Förvärven av Metaplan Oy och Karl S Hanssen AS ingår med 11,9 Mkr. Periodens antal arbetsdagar var 21 (21). Försäljningen per dag uppgick till 12,5 Mkr (10,8), vilket motsvarade en ökning med 16,0 %.

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första tre månader (januari–mars 2019) ökade med 14,3% till 805,6 Mkr (704,8), jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen per dag uppgick till 12,8 Mkr (11,2), vilket motsvarade en ökning med 14,3 %.

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.com eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Irene Wisenborn Bellander, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 72 452 60 40 irene.bellander@swedol.se

Om Swedol

Swedolkoncernen är multispecialisten för den professionella användaren. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt.

Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen 3,2 miljarder kronor 2018 och har cirka 1,000 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2019 klockan 08.30. 

Om oss

Swedolkoncernen är multispecialisten för den professionella användaren. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt.Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls och Univern. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen 3,6 miljarder kronor 2019 och har cirka 1,100 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.