b-business partners och Dendera gruppen investerar i Sync

b-business partners och Dendera gruppen investerar i Sync Riskkapitalbolaget b-business partners, med Investor AB och ABB Ltd. som största delägare, samt Dendera gruppen, ägt av familjen Wiklund-Crafoord, har investerat i Sync Business Process Integration AB Sync har utvecklat en av de första standardlösningarna som ger de möjligheter som tidigare saknats för att effektivt knyta samman affärsprocesser. Genom att utnyttja Internet, befintliga affärssystem och infrastruktur skapas förutsättningar för att samordna och förenkla företagens affärsprocesser. Med hjälp av Syncs standardlösningar skapas intelligenta kopplingar mellan företagens olika enheter internationellt, samt till leverantörer och kunder. Syncs lösningar ger kunder möjlighet att med enkla medel bli effektivare, skapa konkurrensfördelar och därmed öka sina vinster. - Vi välkomnar b-business partners och Dendera gruppen som delägare. De bidrar förutom med kapital även med kunskap och ett viktigt internationellt kontaktnät som är av stor vikt när vi nu på allvar går in i den kommersiella fasen och positionerar oss på marknaden, säger Anders Ottosson, VD för Sync. - Integration av affärsprocesser och affärssystem inom och mellan företag kommer att bli allt mer kritiskt för ökad konkurrenskraft. Vi bedömer att Sync har en unik produkt med vilken man på ett mycket kostnads- och tidseffektivt sätt kan länka ihop olika typer av affärssystem. Därmed kan Syncs kunder på kort tid väsentligt öka effektiviteten i sina affärsprocesser, säger Anders Grudén, Managing Director på b- businesspartners. - Sync har genom sin personal inte enbart gedigen teknisk bakgrund, utan också en djup förståelse för de interna komplexa processer som finns i stora företag. Mot bakgrund av denna kunskap och erfarenhet kan Sync bidra med att lösa företagens allt större behov av att koordinera sina affärsprocesser, säger Thomas Wiklund, VD på Dendera. För ytterligare information: Anders Ottosson, VD för Sync, tel. 040-206500, e-post anders.ottosson@sync.se Anders Grudén, Man. Dir. b-businesspartners, tel. 070 6242139, e-post anders.gruden@b-bp.com Thomas Wiklund, VD för Dendera Holding, tel. 040-6600400, e-post thomas.wiklund@dendera.se Om Sync: Sync Business Process Integration AB (Sync) är ett kunskapsföretag i IT- branschen verksam inom integration av affärsprocesser. Sync riktar sig främst till större industri- och tjänsteföretag där det finns ett stort behov av att konsolidera och samordna (synkronisera) globala verksamheter samt att knyta leverantörer och kunder närmare sig. Sync etablerades 30 juli 1999. Företaget har 60 medarbetare med kontor i Malmö och Stockholm. Bland Syncs ägare finns bl a b-business partners samt Dendera gruppen. Om b-business partners: b-business partners (www.b-bp.com) med en kapitalbas på närmare en miljard EUR, är bildat av Investor AB, ABB, SEB, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Saab (Aerospace), Sandvik, StoraEnso, SKF och WM-data. b- business partners syfte är att utveckla ledande teknologi- och tjänsteföretag på den snabbt växande europeiska marknaden för Internetbaserad handel mellan företag (B2B) och att bygga bredare affärsrelationer mellan företagets partners och bolagen i b-business partners portfölj. Om Dendera gruppen: Dendera är en familjeägd grupp som består av olika företag inom områden såsom hälsovård, kultur, finans etc. Som del av den finansiella sidan investerar Dendera i uppstartsföretag med unika idéer som kan växa internationellt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00970/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00970/bit0002.pdf

Dokument & länkar