Gigger Group AB (publ): Sista handelsdag för rätt till utdelning av aktier i True Heading Patent AB

Den 1 oktober 2020 är det sista dagen för handel med aktier inklusive rätt till utdelning av aktier i True Heading Patent AB.  

I ett pressmeddelande den 18 september 2020 meddelade Gigger Group AB om avstämningsdag för utdelning av aktier i True Heading Patent AB. Avstämning är måndagen den 5 oktober 2020. Detta innebär att sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är 1 oktober 2020. Från och med imorgon 2 oktober 2020 handlas således aktierna utan denna rätt.  

Per avstämningsdagen, 5 oktober 2020, kommer aktieägare att erhålla lika många aktier i True Heading Patent AB som man har i Gigger Group AB. Villkoren är således 1:1.

Aktierna i True Heading Patent AB kommer att sättas in på respektive aktieägares VP-konto eller aktiedepå. Hela processen kommer att hanteras genom Euroclear, där True Heading Patent AB är anslutet. Händelsen kommer INTE innebära några förändringar för befintliga aktier i Gigger Group AB på något sätt.

Enligt ett annat pressmeddelande 21 september 2020 informerades marknaden om att den tidigare kommuni-cerade apportemissionen inleds med avstämningsdag 2 oktober 2020. Detta påverkar inte direkt befintliga aktieägare i Gigger Group AB utan vänder sig primärt till aktieägarna i det bolag som Gigger Group AB skall förvärva, dvs Gigger AB.

Genom apportemissionen emitterar Gigger Group AB högst 74 628 495 nya B-aktier, för att förvärva Gigger AB, vilket innebär en utspädning med cirka 90 % för befintliga aktieägare i Gigger Group AB.  Gigger Group AB räknar med att förvärva samtliga aktier i Gigger AB. 

Det totala antalet aktier i Gigger Group AB uppgår efter apportemissionen till 82 997 545 varav 510 000 är A-aktier och 82 487 545 B-aktier. Aktiekapitalet kommer efter apportemissionen uppgå till SEK 8 299 754,50 och kvotvärdet uppgår till SEK 0,10.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Fritz, VD
Telefon: 070 686 23 04

E-post: hakan.fritz@gigger.se

Jan Nilstadius, CFO
Telefon: 070 300 50 20

E-post: jan.nilstadius@gigger.se

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” - i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner, "giggern" söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

Prenumerera

Dokument & länkar