True Heading AB (publ) får patent godkänt i Sydkorea

True Heading AB har fått sitt patent för användande av meddelandestrukturen inom AIS systemet godkänt i Sydkorea.

Patentansökan har sedan en tid varit på sedvanlig nationell granskning men har nu blivit godkänt för registrering även i Sydkorea. Med godkännandet även i Sydkorea täcks alla de viktiga marknader som internationellt visar mest intresse för tekniken. I korthet innebär detta att befintliga delar av det internationellt standardiserade AIS systemet kan användas för enklare meddelanden utan att tekniken behöver förändras. Just att göra ändringar i befintliga system vilka redan är implementerade är inte enkelt. Detta patent öppnar nu upp sådana möjligheter. Med godkännandet i Sydkorea finns patentet registrerat i Europa, USA, Kina och Sydkorea.

True Heading AB patent är under överförande till ett separat bolag True Heading Patent AB (under bildande) vilket enligt beslut på extra stämma i bolaget den 15 juli kommer delas ut till befintliga aktieägare i True Heading AB. Detta kommer att ske så snart avstämningsdagen kan bestämmas. Avstämningsdagen är den dag fram till och med ägande krävs för att få vara med om utdelning. Efter detta kommer True Heading AB som tidigare meddelats att övergå till annan verksamhet i Gigger Group AB genom också den på stämman beslutade apportemissionen.

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660

Prenumerera

Dokument & länkar