Nej till receptfria läkemedel hos optikern

Läkemedelsverket avslår Synsams ansökan om att få sälja receptfria läkemedel i kedjans drygt 150 butiker i Sverige.

I mitten av november inlämnade Synsam en ansökan om försäljning av ögonvårdsrelaterade receptfria läkemedel. Synsam anser att butikerna är väl lämpade för de krav som ställs på hanteringen av läkemedel och att försäljningen skulle innebära en ökad service för allmänheten. Inom ögonvården finns en lång rad receptfria läkemedel som med stor fördel skulle kunna köpas i optikaffärer. Legitimerade optiker har omfattande kunskap om och erfarenhet av att handskas med produkter och tjänster som kräver hög patientsäkerhet. Delar av optikerns verksamhet ligger dessutom ansvarsmässigt under hälso- och sjukvårdens riktlinjer som övervakas av Socialstyrelsen. –Avslaget kom väl inte helt oväntat. Men det är trist att konstatera att Läkemedelsverket ser som sin uppgift att utan närmare motivering skydda ett monopol som EU – och en majoritet av Sveriges konsumenter kraftigt ifrågasatt. Man borde snarare satsa på att förbättra tillgängligheten av vissa läkemedel för patienternas och konsumenternas bästa, säger Gunnar Harbom, VD för Synsam.

Dokument & länkar