Optikerkedjor genomför nordisk storaffär

Svenska optikerkedjan Synsam och danska Profiloptik går samman i en strukturaffär och bildar ett gemensamt inköps- och distributionsbolag med säte i Köpenhamn.

Målsättningen är att ta 30 procent av marknaden i Norden. Basen för verksamheten blir de båda kedjornas nuvarande butiker i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Samtidigt öppnar man för möjligheten att ta in nya butiker i samarbetet. Bakgrunden till affären är delvis att glasögon- och kontaktlinsmarknaden på en global nivå genomgår en koncentration av färre men större leverantörer. Samtidigt som marknaden ökar genom ett ökat konsumentintresse för glasögon. Både Synsam och Profiloptik är marknadsledare i sina respektive länder. Kedjorna har också en likartad, entreprenörsdriven ägarstruktur med en naturlig närhet till konsumenterna. I kedjornas affärsidé och kunderbjudande ingår att sälja välkända kvalitetsvarumärken på glas, bågar och kontaktlinser. Många av produkterna säljs dessutom bara i den nya konstellationens butiker. –Genom den här affären ökar intresset hos de stora leverantörerna att distribuera sina varumärken genom oss. Synsam och Profiloptik har visat att det går att driva stora kedjeföretag med en bas av entreprenörer. Vi har lyckats att göra stordrift av entreprenörskap säger Gunnar Harbom, VD för Synsam. De kedjor som är mer traditionellt uppbyggda, med bland annat centralt styrda inköp av kollektioner har det svårt. Exempelvis har Synoptik i Sverige och Danmark dragits med lönsamhetsproblem. Nyligen avskedades den svenske VD:n och ersattes med en tysk VD och en österrikisk marknadschef. –De centralstyrda kedjorna kan visserligen pressa priserna en aning. Men samtidigt verkar de långt från marknaden och saknar känsla för vad exempelvis danska och svenska konsumenter vill ha. Utbudet blir enahanda och väldigt mainstream och vi nordbor gillar större variation än man gör på andra marknader, säger Jörgen Nielsen, VD för Profiloptik. De samverkande kedjorna, Profiloptik och Synsam kommer få en gemensam omsättning på 2,4 miljarder svenska kronor. Samarbetet omfattar 400 butiker och 2 300 anställda i de nordiska länderna. Målet är att vara 500 butiker inom ett år.

Dokument & länkar