Stora variationer i syncentrals-Sverige

Rehabiliteringen vid landets syncentraler visar betydande skillnader. I de flesta landsting måste personer med synnedsättning betala besöksavgifter och på flera håll även för sina hjälpmedel.

Det framgår av Synskadades Riksförbunds syncentralsenkät 2018 som besvarats av samtliga landsting och regioner.
De allra flesta landsting tar ut en besöksavgift på 100 till 200 kronor för ett besök på syncentralen. Syncentralerna i Jämtland-Härjedalen och i Sörmland sticker ut med avgifter på 300 respektive 400 kronor.

– De stora variationerna ser vi som bevis på bristande likvärdighet, säger Neven Milivojevic, intressepolitisk chef på Synskadades Riksförbund.

Den vita käppen är kostnadsfri utom i Dalarna, Uppsala, Värmland och Västernorrland.

– Det största problemet är inte olikheterna utan oförståelsen kring att rehabilitering är en vinst för både individ och samhälle, säger Neven Milivojevic.

Väntetiderna för ett nybesök är över lag inom vårdgarantins 90 dagar. Det finns dock landsting, som till exempel Halland, Stockholm och Värmland, där en del av brukarna får vänta i mer än 90 dagar.

– Det är orimligt att det ska dröja upp till tre månader och ibland mer för att få komma till ett första besök på syncentralen.

Synskadades Riksförbunds syncentralsenkät 2018 bifogas

Länk till kalendarium med aktiviteter på Vita Käppens dag den 15 oktober.

Vita käppen

Den vita käppen är den mest kända symbolen för personer med synnedsättning.

Den vita käppen är det bästa hjälpmedlet för att undvika hinder och för att visa omgivningen att användaren har en synnedsättning.

Länk till den vita käppens historia.

Syncentral

Det är en ögonläkare som remitterar en person med synnedsättning till syncentralen.

Syncentralen prövar ut hjälpmedel, erbjuder träning av hjälpmedel samt rehabilitering.

Synskadades Riksförbund anser att rehabilitering ska leda till att personen ska lära sig att leva med sin synnedsättning, och behärska de nya sätt som krävs för att hantera vardagen.

Mediekontakt

Neven Milivojevic, intressepolitisk chef på Synskadades Riksförbund
Tel: 08- 39 93 36, 0706- 39 00 68
Mejl: neven@srf.nu

Pressansvarig Åsa Nilsson, 08 - 39 91 75, asa.nilsson@srf.nu

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade
Instagram: synskadade

Om oss

Synskadades Riksförbund arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett aktivt och jämlikt liv.Telefon: 08 - 39 90 00. www.srf.nu

Prenumerera

Media

Media