Valstugeundersökning 2018: Ingen läsbar valinformation för synskadade

Hela 96 procent av partiernas valstugor saknar material som är tillgängligt för synskadade. Det visar den undersökning som Synskadades Riksförbund har genomfört i 301 valstugor runt om i landet.

– För att få reda på vad partierna vill göra lokalt i hemkommunen är informationen i valstugorna extra viktig. Med tanke på det är resultatet skrämmande dåligt, säger Neven Milivojevic intressepolitisk chef på Synskadades Riksförbund.

Synskadades Riksförbunds medlemmar har genomfört undersökningen på 48 orter i landet. Partierna har fått svara på om de i valstugan har material i något av följande format:

  • upptryckt i stor stil
  • intalat som ljudfil/på CD
  • på punktskrift

I många valstugor hänvisade valarbetarna till sitt partis hemsidor.

– Problemet är att många synskadade inte har tillgång till internet. Dessutom har partiernas hemsidor många brister vad gäller tillgängligheten. Detta är ett demokratiskt problem, säger Neven Milivojevic.

Ljus i mörkret

En valstuga i landet sticker ut positivt i enkäten. På Kungsportsplatsen i Göteborg hade Feministiskt Initiativ (FI) material i samtliga tre tillgängliga format.

– De förtjänar beröm. Om FI som inte har de partibidrag riksdagspartierna får fixar informationen, då kan de större partierna också göra det, säger Neven Milivojevic.

Synskadade missgynnas på flera sätt i samband med valet. Den som är gravt synskadad eller blind har ingen möjlighet att personrösta med bevarad valhemlighet. Att få tillgång till ledsagare för att kunna ta sig till vallokalen på valdagen är heller ingen självklarhet.

Tillvägagångssätt

Medlemmar i Synskadades Riksförbund har genomfört undersökningen i 301 valstugor på 48 platser i landet under perioden 15 augusti - 2 september. Resultaten för respektive ort redovisas i bifogad fil.   

Den fråga som ställdes i enkäten var:

Har ni här i valstugan material i en form som synskadade kan ta del av?

Mediekontakter

Neven Milivojevic, tel. 08 - 39 93 36, neven@srf.nu, intressepolitisk chef

Lennart Karlsson, tel. 08 - 39 91 60, lennart.karlsson@srf.nu, intressepolitisk handläggare

Pressansvarig Åsa Nilsson, 08 - 39 91 75, asa.nilsson@srf.nu

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade
Instagram: synskadade

Om oss

Synskadades Riksförbund arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett aktivt och jämlikt liv.Telefon: 08 - 39 90 00. www.srf.nu

Prenumerera

Media

Media