SYSteam tecknar IT-driftavtal värda 40 Mkr på tre år

SYSteam Network Center har tecknat avtal med Kalmar Industries, Arctic Paper, Feelgood och ytterligare ett antal företag. Avtalen gäller IT-drift/support och beräknas tillsammans vara värda ca 40 Mkr på tre års sikt.

SYSteam Network Center hjälper kunderna att effektivisera och driva IT-verksamheten framåt genom att vi blir ett komplement till deras nuvarande IT-organisationer. Det innebär att SYSteam säkerställer tillgången till kundernas affärskritiska IT-system genom kvalificerade tjänster för IT-drift, övervakning och support. ”Vi erbjuder ett heltäckande IT- och driftansvar i en säker miljö. Det kan röra sig om drift, support eller övervakning i varierande miljöer. Våra erbjudanden är mycket slagkraftiga på marknaden, och vi är glada över att få detta bekräftat genom dessa nya affärer” säger Richard Reimer, säljansvarig på SYSteam Network Center. ”Våra ledord är flexibilitet, kundnärhet och uppnådd kundnytta. Affärerna är ett kvitto på att vår långsiktiga strategi är lyckad. De utgör en bra grund för den fortsatta expansion som vi ser inom området. I och med affärerna stärker vi SYSteams plats på kartan som en stark drift- och outsourcingpartner” säger Nicklas Dahl, VD på SYSteam Network Center. - Arctic Paper är ett av Europas ledande pappersindustriföretag inom högkvalitativt grafiskt finpapper. -Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag. Företaget är en rikstäckande leverantör av förebyggande och hälsobefrämjande tjänster. -Kalmar Industries är en global leverantör av utrustning för tung materialhantering samt servicetjänster till hamnar, terminaler och krävande industrikunder. Var fjärde container- och trailerförflyttning i världens hamnar sker med en maskin från Kalmar Industries. För mer information, kontakta: Richard Reimer Säljansvarig SYSteam Network Center Tel: 036- 387513, 070-3420513 Nicklas Dahl VD SYSteam Network Center Tel: 036-38 75 10, 070-342 05 01

Om oss

SYSteam arbetar som strategisk helhetsleverantör inom IT och erbjuder tjänster inom management, engineering, affärssystem, systemutveckling/integration samt teknisk infrastruktur och drift. SYSteam fungerar dels som helhetsleverantör till små och medelstora företag och dels som specialist gentemot större företag och utvalda branscher. Denna specialistkunskap erbjuds även till SME-segmentet.

Dokument & länkar