Åva gymnasiums barn- och fritidsprogram prisat av Svenskt Näringsliv

Barn- och fritidsprogrammet på Åva gymnasium är det gymnasieprogram Stockholms län med högst sysselsättning under år 2009 och lägst andel arbetslösa någon gång under åren 2007-2009. För sitt goda resultat, som ger eleverna såväl förutsättningar till vidare studier som framtida jobb får programmet pris av Svenskt Näringsliv.

-  Vi är fantastiskt glada över priset, säger Sofia Paulsson (M) ordförande i gymnasienämnden i Täby kommun. Det visar att kvaliteten i vår utbildningsverksamhet och det fantastiska arbete som görs i vår verksamhet rustar eleverna för en god framtid! Analysen som priset grundar sig på är gjord utifrån den senaste tillgängliga statistiken från Statistiska centralbyrån (SCB).

-   Kvalitet är ju ett begrepp med många betydelser, säger Johan Olsson, ansvarig för gymmnasiefrågor på Svenskt Näringsliv. För oss är det viktigt att gymnasieskolan leder till jobb eller vidare studier. Därför  vill vi lyfta fram och  uppmärksamma program där eleverna får jobb.

Anledningen till att Barn- och fritidsprogrammet på Åva gymnasium får priset i år är det är det program i Stockholms län med högst sysselsättning under år 2009 och lägst andel arbetslösa någon gång under åren 2007-2009. Programmet visar även höga slutbetyg år 2011. Det är ett gymnasieprogram som kort och gott leder till jobb.

-  Det känns särskilt roligt att dela ut årets pris till barn- och fritidsprogrammet på Åva gymnasium, säger Johan Olsson. Barn- och fritidsprogrammet är ett program som på nationell nivå brukar uppvisa svaga resultat när det gäller jobb eller vidare studier. Det är roligt att det finns undantag som visar att det inte behöver vara så!

Rektor Henrik Mattisson tar emot priset tillsammans med glada och stolta lärare och elev


För mer information:

Sofia Paulsson (M)
Ordförande i gymnasienämnden, Täby kommun
08-55 55 96 66
Sofia.paulsson@taby.se

Svenskt Näringsliv
Johan Olsson
076-844 30 27
Johan.olsson@svensktnaringsliv.se

Henrik Mattisson
Gymnasie- och vuxenutbildningschef/Rektor Åva gymnasium  
08-5555 8004
0766 438 004

henrik.mattisson@taby.se

 

 

Taggar:

Media

Media