Byleskolan i Täby prisas för sitt kvalitetsarbete

Byleskolan i Täby tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2012. Skolan belönas för sitt systematiska kvalitetsarbete och ses som en nationell förebild för andra skolor.

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola delas ut av Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ, på uppdrag av Utbildningsdepartementet och Skolverket. Syftet är att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet i svenska skolor och förskolor.

I prismotiveringen beskrivs Byleskolan som en klar inspirationskälla och nationell förebild för andra skolor, förskolor och verksamheter att inspireras och lära av. Det systematiska kvalitetsarbetet i skolan har fokus på eleven och bygger på allas engagemang och delaktighet. Beslutet att ge Byleskolan utmärkelsen bygger på enkäter och analyser av kunskapsresultat.

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola delas ut vid en ceremoni i samband med konferensen Bättre Skola den 23-24 januari 2013 i Göteborg.  

Anki Bång, rektor på Byleskolan berättar:
- SIQ’s hedrande och prestigefulla utmärkelse är ett efterlängtat kvitto på ett mångårigt och metodiskt kvalitetsarbete som präglat Byleskolan under lång tid. Jag är oerhört stolt över att få leda denna fina skola med dess fantastiskt kunniga, engagerade personal, vetgiriga och härliga elever och stöttande föräldrar.

- Det här är ett mycket bra betyg för skolorna i Täby, och visar vilket bra arbete alla i skolan gör, säger Eva Wittbom, ordförande i Barn- och grundskolenämnden i Täby. Vi har under flera år arbetat systematiskt med att höja kvalitén i skolan - främst genom att ge skolorna goda förutsättningar att ständigt utvecklas. Utmärkelsen är ett fint kvitto på att vi är på rätt spår.

Läs mer om utmärkelsen på SIQs webbplats: http://www.siq.se/UtmarkelsenBattreSkola.php

Kontaktpersoner
Anki Bång, rektor Byleskolan. Tel: 08-55 55 88 07
Eva Wittbom, ordf Barn- och grundskolenämnden. Tel: 08- 55 55 90 57

Hemsida: www.taby.se