Cirkulationsplats och tunnel vid Täby centrum invigs

Lördagen den 2 februari kl 12.00 inviger Täby kommun cirkulationsplatsen och tunneln som förbinder Stora Marknadsvägen med Attundavägen i Täby centrum. Förbindelsen är en del av ett omfattande ombyggnadsprojekt i Täby centrum.

Två toppmoderna, konformade cirkulationsplatser för biltrafik har byggts på Stora Marknadsvägen. De är i två plan för att man ska kunna köra ner i garagen till Täby Centrum, samtidigt som man ska kunna köra söderut på Stora Marknadsvägen ovan jord. De förbinds av en 300 m lång tunnel.

Arbetet påbörjades i april 2011 och har inneburit flera utmaningar. Konstruktionen är unik i sitt slag, vilket krävt ett antal speciallösningar. Vid gjutning av cirkulationsplatsen specialbyggdes formar på plats. Särskilda, extra smala byggnadsställningar har använts eftersom det är trångt på platsen. Den korta byggtiden har medfört att många aktiviteter skett samtidigt, så det har varit extremt viktigt att logistiken fungerat. Då byggarbetsplatsen legat i ett trafikutsatt område, mellan Roslagsbanan och Täby C, har stort fokus lagts på arbetsmiljöfrågor och säkerhet.

- Vi är mycket stolta över cirkulationsplatserna, som är de enda i sitt slag, och gläds åt att trafiksituationen runt Täby centrum nu kraftigt förbättras, säger Rolf Hoffborn, projektchef på Täby kommun.

Fakta i korthet

50.000 kubikmeter jordschakt och 17.000 kubikmeter bergschakt har forslats bort efter grävarbeten och sprängningar. Det gick åt 16.000 kubikmeter betong och 2.200 ton armering för att bygga konstruktionen. Drygt 300 personer har varit involverade i bygget och som mest var 150 personer på plats samtidigt. Tunneln är 300 meter lång och 4,47 meter hög med en körhöjd på 3,6 meter. Inga fläktar behövs eftersom tunneln har självdragsventilation.

Rundquist Arkitekter AB har gjort utformningen av cirkulationerna. Tunneln är formgiven av Landskapslaget AB.

Mer information om utbyggnaden i Täby centrum finns på www.taby.se/tabycentrum

Kontaktpersoner
Rolf Hoffborn
Projektchef
Tel: 08-55 55 90 84
E-post: rolf.hoffborn@taby.se

Erik Andersson (M), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden
Tel: 08-55 55 93 19