Ny kommundirektör i Täby

Carina Lundberg Uudelepp utsågs igår, den 16 september, av kommunstyrelsen i Täby till ny kommundirektör. Hon påbörjar sin anställning den 10 januari 2014.

Carina har över två decenniers erfarenhet av offentlig förvaltning varav 17 år som chef i olika befattningar. Hon har bland annat varit stadsdelsdirektör på Östermalm och biträdande stadsdirektör i Stockholms stad. De senaste åren har hon bedrivit konsultverksamhet i egen firma. Hon har bred erfarenhet av bland annat ledning, styrning, kvalitetsutveckling och effektvisering av offentlig verksamhet.

Kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) säger i en kommentar: "Det här är en topprekrytering! Carina Lundberg Uudelepp har en bred och gedigen kunskap som kommer väl till pass i Täby. Hon har den nödvändiga erfarenhet som krävs för att ta sig an de utmaningar som vi står inför i kommunen. Med sitt stora kunnande från hur offentlig sektor kan utvecklas kan hon fortsätta arbetet med att skapa en effektiv organisation där medborgaren står i centrum."

Rekryteringsarbetet har genomförts av en brett sammanssatt grupp med representanter från tjänstemän, fackliga organisationer samt förtroendevalda från både opposition och majoritet.

Vid frågor:
Kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam
08-55 55 96 96

Hemsida: taby.se

Media

Media