Pressmeddelande:  700 nya bostäder i Hägerneholm, Arninge-Ullna

Cirka 700 nya bostäder planeras i Hägerneholm inom Arninge i Täby. Det står klart efter att de första avtalen tecknats mellan Täby Fastighets AB (TFAB), som äger marken, och intresserade exploatörer.

Området kommer att få blandad bebyggelse med sammanbyggda småhus och bostäder i flerbostadshus. Närmare 200 bostäder kommer att vara hyresrätter.

- Utbyggnaden av Hägerneholm är en spännande del av Arninge-Ullnas och Täbys utveckling och tillväxt. Speciellt glädjande är det med en så blandad och varierad bebyggelse med också många hyresrätter, säger Hans Ahlgren, ordförande för TFAB.

Svenska andelshus och Bäck & Forss planerar att bygga 15 småhus och 12 bostäder i flerbostadshus. PEAB vill bygga 70 småhus. Hemgården köper mark för att bygga 15 småhus och 230 bostäder i flerbostadshus. Myresjöhus planerar att bygga 70 småhus och Byggmästargruppen vill bygga 270 bostäder i flerbostadshus, varav 200 hyresrätter.

Arninge-Ullna ska utvecklas till ett blandat område med verksamheter och totalt 3000 nya bostäder. Här planeras för ett resecenter som knyter ihop regionen med buss och spårburen kollektivtrafik. Den nuvarande handelsplatsen ska utökas och vid Ullnasjön planeras en rekreationsanläggning. Den första etappen av utbyggnaden i Arninge är Ullna Strand och Hägerneholm blir den andra.

För mer information kontakta:

Johan Rapping

Exploateringsingenjör, stadsbyggnadskontoret
08-55 55 9254
johan.rapping@taby.se