Pressmeddelande: Annie Nyblom får Täbys kulturpris 2012

Årets kulturpristagare i Täby blev Annie Nyblom, som uppmärksammas för sitt arbete med dansskolan Sway.

Motivering:
Annie Nyblom har genom sitt arbete med dansskolan Sway i högsta grad berikat kulturen i Täby, hennes insatser är erkända och hon har verkligen visat den framstående förmågan som krävs av en kulturpristagare.

Kulturpris och Kulturstipendier
Varje år delar Täby kommun ut ett kulturpris och kulturstipendier för konstnärlig verksamhet.
Kulturpriset delas ut till en person som visat på framstående förmåga eller gjort uppmärksammade och allmänt erkända insatser för Täbyborna inom det kulturella området.
Kulturstipendierna är avsedda att stödja och stimulera lokalt verksamma personer eller grupper inom kulturell verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 11 juni att tilldela Annie Nyblom årets kulturpris. Tre kulturstipendiater utsågs också.

Kulturstipendier 2012
Johanna Adebäck får 15 000 kr som hjälp för ateljéhyra och material för sitt arbete med konst.
Susanna Reuter får 15 000 kr för fortsatta sånglektioner.
Christina Gyllner får 15 000 kr för dansutbildning i USA.

Utdelning av priserna blir söndagen den 7 oktober i samband med Täby kulturdagar 2012 i Täby centrum.

Kontaktperson: Mats Hasselgren (FP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
Tel. 08-55 55 93 94

Dokument & länkar