Pressmeddelande: Hälsans stig ska göra Täbyborna friskare

Täby kommun vill inspirera invånarna till ökad rörelse och hälsa. Under hösten anläggs en Hälsans stig, som är ett led i att inspirera till ökad rörlighet och därmed bättre hälsa. 30 minuters promenad om dagen minskar risken att utveckla hjärt-kärlsjukdomar, stroke, diabetes och flera andra sjukdomstillstånd.

En av kommunens visioner är att Täby ska vara den friskaste kommunen i Sverige år 2015.

- Vi satsar på ett friskare Täby och daglig motion gör oss friskare. Genom att anlägga en Hälsans stig hoppas vi att fler lockas ut till fysisk aktivitet, säger Erik Andersson (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Täby.

Täby kommuns Hälsans stig kommer att sträcka sig genom Libbyängen, Ängsholmsparken och passera Gribbylund centrum. Stigen kommer att gå i stimulerande miljöer på befintliga gångvägar genom parker, bostadsområden och förbi vatten. Längs den tre kilometer långa promenaden kommer det att vara skyltat efter varje kilometer så att motionärer enkelt kan räkna ut hur långt de gått.

- Hälsans stig ger vardagsmotion i en miljö där man känner sig trygg om något skulle hända, säger Pär Hommerberg, som är projektledare på Riksförbundet HjärtLung, som håller i samordningen för Hälsans stig i Sverige.

Hälsans stig är ett världsomfattande koncept som startade 1995 i Irland då den irländska Hjärtfonden anlade den första Hälsans stig. Tanken är att främja motion och att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Skylten för Hälsans stig är densamma över hela världen, så att motionärer enkelt ska känna igen konceptet och veta att promenaden är lättåtkomlig, känns trygg och är tillgänglig för alla.

För mer information kontakta

Erik Andersson (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Täby, tel 08 55 55 93 19

Jenni Nordström, projektledare på Täby kommun för Hälsans stig, tel 08 55 55 92 94

Pär Hommerberg, projektledare Riksförbundet HjärtLung, tel 08 55 606 203

Mer information finns också på Hälsans stigs hemsida: http://www.halsansstig.se/