Pressmeddelande: Klart för nya bostäder i Arninge-Ullna

Ett helt nytt bostadsområde växer nu fram vid Ullnasjön i nordvästra Arninge i Täby kommun.

NCC Boende AB, Titania AB, Småa AB och Kärnhem Svenska AB har tecknat kontrakt med kommunen för den första etappen om totalt 250 bostäder i villor, radhus och lägenheter. Byggstart sker under våren 2014, så snart kommunen byggt klart gator, vatten- och avlopp i området. Täby kommun satsar samtidigt på att utveckla Ullnasjöns strandområde och på förskola och skola i området.

- Det här bostadsområdet är startskottet för det nya Arninge-Ullna, en viktig del av den regionala stadskärnan Täby-Arninge. Här kommer att byggas attraktiva bostäder med närhet till golfbana, stränder och grönområden men också till ett bra serviceutbud och kommunikationer, säger ordförande i Täby Fastighets AB Hans Ahlgren (FP).

Försäljning av mark för ytterligare 400 bostäder kommer att ske inom något år och planering pågår för etapp 2 med ytterligare 700 bostäder. Totalt planeras för 3 000 bostäder i området.

Arninge-Ullna ska med nya bostäder och ett nytt resecentrum bli ett viktigt nav för kollektivtrafiken i länets nordostkommuner. I direkt närhet till handelsområdet vid E18 ska det bli möjligt att infartsparkera och byta mellan buss och spårtrafik.

För mer information kontakta

Anna Holm
Exploateringschef
VD Täby Fastighets AB
anna.holm@taby.se
08-55 55 90 30

Sara Wernersson
Projektledare
sara.wernersson@taby.se
08-55 55 94 73

För mer information om utbyggnaden av Arninge-Ullna
www.taby.se/arninge-ullna