Pressmeddelande: Tranströmer höjer stämningen i Arninge-Ullna

Nu sätter Täby kommun igång utbyggnaden av de allmänna anläggningarna inför de första nya bostadskvarteren i Arninge-Ullna. I en trolsk och inspirerande miljö ska de höga naturvärdena tas tillvara. Ett av inslagen blir effektfullt belysta dikter av Tomas Tranströmer

Längs Ullnasjön ska naturområdet Strandskogen göras tillgängligt med hjälp av stigar, spänger och en brygga ut i Ullnasjön. Strandskogen kommer att bli en inbjudande miljö att vistas i, bland annat genom effektfull belysning. Tre dikter av vår folkkäre nobelpristagare Tomas Tranströmer ska ytterligare förhöja stämningen i området. Texterna kommer att skäras ut i bakifrån belysta skyltar längs spängerna.

De tre dikterna är;

Hör suset av regn.
Jag viskar en hemlighet
för att nå in dit.

Ett par trollsländor
fasthakade i varann
svirrade förbi

Håll ut näktergal!
Ur djupet växer det fram -
vi är förklädda.

- Vi i Täby är mycket stolta över att vi får visa Tomas Tranströmers dikter i Strandskogen i Arninge-Ullna och de kommer starkt att bidra till upplevelsen av den fina naturmiljön, säger Erik Andersson (M), kommunalråd och ordförande i Namn- och skönhetsrådet.

Kontakt:
Christina Reje Rahmberg, landskapsarkitekt, stadsbyggnadskontoret
Telelon 08-55 55 98 14, E-post christina.rahmberg@taby.se

Illustration: Topia Landskapsarkitekter AB

Media

Media