Täby har lägst sjukfrånvaro bland länets kommuner för andra året i rad

Täby kommuns medarbetare hade en genomsnittlig sjukfrånvaro på 4,1 procent under 2011.

Sjukfrånvaron har sjunkit från 4,35 procent 2010 till 4,1 procent 2011. Det är för andra året i rad den lägsta siffran i Stockholms län, där genomsnittet bland kommunerna är 5,5 procent. En fortsatt satsning på hälsofrämjande insatser, ett systematiskt arbetsmiljöarbete med mätbara arbetsmiljömål och tidiga rehabiliteringsinsatser är framgångsreceptet.

- Vi arbetar just nu med att sammanställa årsrapporten för arbetsmiljöarbetet 2011 och vi ser att det har gjorts många goda hälsofrämjande insatser av chefer och medarbetare ute på arbetsplatserna. Insatserna består av allt från att uppmuntra medarbetare till friskvårdsaktiviteter och sociala aktiviteter på arbetsplatsen till att tidigt upptäcka arbetsmiljörisker och ta tag i dessa. Det är hela bredden av insatser som ger ett gott resultat, säger Irene Bergstrand, personalchef i Täby kommun. När det finns behov sätter vi också in aktiva rehabiliteringsinsatser på ett tidigt stadium. På så sätt kan vi ofta förhindra långtidssjukskrivningar.

* Sjukfrånvaron beräknas på den totala sjukfrånvarotiden baserat på den sammanlagda ordinarie arbetstiden.

Personalchef Irene Bergstrand

Telefon:08-55 55 96 91

Mobil: 0766-43 96 91.