Täby utvecklas till en regional stadskärna i Stockholm Nordost

I Täby pågår planering för 8 500 nya bostäder och 20 000 nya arbetsplatser. Utbyggnaden koncentreras till fyra områden; Täby centrum, Västra Roslags-Näsby, Galoppfältet och Arninge. Utbyggnaden är redan påbörjad och kommer att ske under lång tid.

-       Genom att utveckla den regionala kärnan Täby centrum – Arninge tar Täby sitt ansvar för tillväxten i en expanderande Stockholmsregion, säger Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby kommun.

I HSB:s bostadsindex som presenterades i förra veckan hamnade Täby på andra plats bland de kommuner som ger bäst förutsättningar för nya bostäder. Genom att den nya bebyggelsen koncentreras till Täbys centrala delar kan naturområdena bevaras och utvecklas. Utbyggnaden kommer att ske i goda kollektivtrafiklägen för att skapa en hållbar region. Samtidigt måste kommunikationerna stärkas.

-       Bebyggelsen ska utvecklas så att stadsmässiga kvaliteter uppnås. Det handlar om att forma en stad med en bra blandning av bostäder, arbetsplatser, handel, kultur och fritid, parker och därtill fina gaturum, torg och byggnader, säger stadsarkitekt Per Lagheim. Vi ska kunna konkurrera med Stockholms innerstad i attraktivitet.

För att utveckla Täby till en regional stadskärna har kommunen tillsammans med näringslivet och andra intressenter tagit fram en handlingsplan. Kommunfullmäktige fattade beslut om handlingsplanen den 19 mars.

För mer information, kontakta:

Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande, telefon 08-55 55 55 96 96.

Per Lagheim, stadsarkitekt Täby, telefon 08-55 55 99 04.

 

Hemsida: www.taby.se

Dokument & länkar