Två pojkar, en knapp och ett träd – konstverken i nya Täby centrum är utsedda

En pojke vid en frusen sjö, en prins, en svart knapp, någon som läser en bok under ett träd. Täbys invånare har röstat klart på vilka konstverk de vill se i det nya Täby centrum-området. Och juryn håller med.

Vinnarna är Svart Knapp av Hiroshi Koyama, Under ett träd och Djurparken av Eva Fornåå, Lille Prins av Mats Åberg samt Gzim och den frusna sjön av Knutte Wester. Klar favorit med 63 % av rösterna var Gzim och den frusna sjön tillsammans med Svart Knapp, tätt följd av Under ett träd och Djurparken med 56 %.

– Konst i våra offentliga rum är tänkta att skapa stämning, väcka tankar eller diskussioner och det tycker jag att vinnarna förmedlar på olika sätt. Jag är övertygad om att konstverken kommer att uppskattas av många och bidra till upplevelsen av dessa platser, säger Mats Hasselgren (FP), kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Drygt 200 intresseanmälningar från konstnärer och närmare 30 tips på konstnärer från en engagerad allmänhet kom in till kommunen efter annonsering i dagspress. Konstnärerna fick veta vilka platser verken skulle placeras på och hur de är tänkta att användas av olika målgrupper, för att utifrån de kriterierna presentera sina verk.

– Parkeringen vid Täby centrum håller på att utvecklas från en livlös asfaltsöken till levande bostadskvarter med gröna alléer, parker och ett nytt torg. Tack vare byggherrarna i centrum kommer vi nu öka vistelsekvaliteten ytterligare genom satsningen på konstnärlig utsmyckning i närmiljön, säger Erik Andersson (M), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.   

De fyra utvalda konstverken kommer att placeras ut på tre platser i centrum – Esplanaden, Vänortsparken och på entréplatsen intill den nya bussterminalen. Arbetet med att få dem på plats sker under 2013 - 2015, allteftersom de offentliga miljöerna står klara.

Bakgrund
Varje konstnär fick skicka in max tio bidrag vilka sedan bedömdes av en jury bestående av politiker och tjänstemän från stadsbyggnads- och kultur och fritidsnämnden. Juryn valde slutligen ut tolv konstverk som allmänheten fick rösta på. Av dessa tolv konstverk har nu fyra utsetts till vinnare. Läs mer om verken och konstnärerna på www.taby.se/konstenicentrum

Kontaktpersoner
Staffan Tapper, landskapsarkitekt och projektledare
Tel: 08-55 55 93 59
E-post: konstenicentrum@taby.se

Mats Hasselgren (FP), kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Tel: 08-55 55 93 94

Erik Andersson (M), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden
Tel: 08-55 55 93 19

 

 

Taggar: