Vikingakvinnan Estrid återuppstår på Täby bibliotek

Lördagen 8 maj 2010, kl 13.00 invigs utställningen om Estrid på Huvudbiblioteket i Täby Centrum.

Estrid var en av 1000-talets mäktigaste kvinnor i Täby- och Vallentunatrakten. Hon var farmor till storbonden Jarlabanke, och hennes släktingar reste många runstenar. Vid en arkeologisk utgrävning 1995 hittade länsmuseets arkeologer den tusenåriga graven med Estrids kvarlevor. Dock- och modellmakaren Oscar Nilsson har utifrån det tusen år gamla kraniet återskapat Estrid med anletsdrag som visar hur hon bör ha sett ut under den senare delen av sitt liv. Utställningen, som är ett samarbete med arkeologer och skelettexperter från Stockholms läns museum, kommer att placeras i entrén till Huvudbiblioteket i Täby. Montern blir en naturlig fortsättning på den utställning som redan finns på platsen, som handlar om Runriket runt Vallentunasjön. Vad vet vi om Estrid? Tack vare arkeologiska fynd och runstenarnas texter vet vi en hel del om denna företagsamma kvinna. Estrid blev runt 75 år gammal. Hon överlevde två äkta makar, födde drygt tio barn och blev med åren en mycket betydelsefull person i bygden. Det förstår man inte minst av de fynd hon fick med sig i graven. Vi vet också att Estrid var en av de allra första kristna i Sverige. Program vid invigningen: Kl 12.50 Samling, mingel. Musikunderhållning med Johannes Hellman som framför musik på vevlira, från medeltid till moderna tongångar. Kl 13.00 Invigningstal av kommunfullmäktiges ordförande Jan Rosenberg. Kl 13.10 Upptäckten av Estrid - Lars Andersson, arkeolog från Stockholms läns museum. Kl 13.25 Oscar Nilsson, dockmakare och arkeolog, berättar om sitt arbete med att återskapa Estrid. Kl 13.35 Vad vet vi om källorna till vikingarnas språk? Rune Palm, docent i ca 14.00 nordiska språk och författare till boken ”Vikingarnas språk”, berättar om runskrifter och vad vi vet om den dåtida muntliga kommunikationen. Därefter fortsatt musikunderhållning med Johannes Hellman och mingel i utställningen. Dessutom: Under invigningsceremonin inbjuds alla barn, från 4 år, till en sagostund som handlar om Estrid. Plats: Bibliotekets barnavdelning, Sagorummet. Rita din egen viking, få ett fint vykort samt tävlingar för barn och vuxna.

Media

Media

Dokument & länkar