TAC-koncernen fick internationellt pris för Telenors intelligenta regionkontor i Bergen

TAC-koncernen fick internationellt pris för Telenors intelligenta regionkontor i Bergen I samband med att mässan LonWorld 2001 arrangerades i Frankfurt i slutet av oktober fick den svenska TAC-koncernen ta emot ett delat pris i kategorin "Best Multi Vendor Installation". Som bästa installation utförd av Simonsen Open Systems A/S, utsågs Telenors regionkontor i Kokstad alldeles intill Bergen i Norge. Kontoret invigdes under sommaren förra året och har en totalyta på drygt 26 000 kvm som rymmer cirka 1 100 kontorsarbetsplatser. Byggnaden har bland annat utrustats med TACs BuildingITtm-system som utnyttjar fördelarna med den öppna kommunikationstekniken LonWorks ®. Det är tredje året i rad som TAC tilldelats ett pris på den internationella LonWorld-mässan. De båda föregående åren fick TAC pris för bästa produkt, medan priset i år tilldelades ett byggprojekt där kommunikationstekniken LonWorks ® utnyttjats i en omfattande nätverkslösning som integrerar en rad intelligenta funktioner i byggnaden. Telenors målsättning har varit att skapa en byggnad som både har en tydlig miljöprofil och är en attraktiv arbetsplats för de anställda. Medarbetarna märker bland annat av TACs systemlösning i form av en PC- funktion med beteckningen TAC Vista ® 2000 ScreenMate. Med denna funktion kan varje medarbetare från sin egen PC individuellt reglera inneklimatet i arbetsrummet. Annan Building ITtm-teknik från TAC som installerats är flera hundra intelligenta enheter, som är integrerade i byggnadens nätverk och som bland annat styr olika funktioner för värme och ventilation. På central driftsnivå används presentationssystemet TAC Vista ® 2000, vid sin PC kan man övervaka och styra samtliga fastighetsfunktioner. TACs koncernchef Arne Frank är glad för utmärkelsen bland annat därför att den tillfaller ett byggprojekt som drivits med en tydligt strategi för hur TACs Open Systems for Building ITtm ska utnyttjas. - Det är mycket få byggprojekt där man som Telenor lagt en strategiskt plattform för hur intelligent teknik för fastighetsautomation ska utnyttjas. Hos Telenor togs det i ett tidigt skede fram en övergripande målsättning för kraven på exempelvis energieffektivitet, miljöpåverkan och hur framtidens attraktiva arbetsplatser ska vara utformade. Det har varit en utmaning för oss att få vara med och förverkliga dessa mål och att vi fått utmärkelsen ser vi givetvis som ett bevis på att vi verkligen lyckats. För ytterligare information, kontakta Arne Frank, Koncernchef, TAC AB Tel: 040-38 69 02, mobil: 070-445 53 70, e-post: arfr@tac.se Ann-Sofi Wahlgren, Corporate Communications Manager, TAC AB Tel. 040-38 69 23, mobil: 070-248 69 23, e-post:anwa@tac.se Besök oss även gärna på tac-global.com Om TAC-koncernen TAC bidrar till att den moderna människan, som tillbringar 90 procent av sin tid inomhus, mår och presterar bättre - direkta resultat av en ökad innekomfort. Det här möjliggörs av TACs nya koncept för effektiva byggnader - Open Systems for Building ITtm. Detta ger våra kunder fördelar såsom ökad energibesparing, valfrihet, flexibilitet, säkerhet och användarvänlighet. TAC ägs av riskkapitalbolaget EQT och har dotterbolag och partners i ett 70-tal länder över hela världen. TAC har totalt cirka 2 000 medarbetare och kommer i år att omsätta över MSEK 3 000. Huvudkontoret och verksamheten i Europa har sitt säte i Malmö. Det regionala huvudkontoret för Syd- och Nordamerika finns i Dallas och för Asien-Australien i Perth. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/02/20011102BIT00150/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/02/20011102BIT00150/bit0002.pdf

Om oss

Begreppet Building IT(tm) sammanfattar TAC verksamhet med produkter, tjänster och öppna systemlösningar, som ökar komforten och säkerheten i fastigheter, minskar driftskostnaderna och bidrar till en bättre miljö.

Dokument & länkar