TAC levererar webbaserad tjänsteplattform till Kärnfastigheter i Helsingborg

TAC levererar webbaserad tjänsteplattform (energiuppföljning) till Kärnfastigheter, Helsingborg Under hösten kommer Kärnfastigheter i Helsingborg, att kunna följa upp sin energiförbrukning på alla sina fastigheter med hjälp av TACs webbaserade tjänsteplattform, TAC I-talk. Eftersom plattformen är webbaserad öppnas nya möjligheter att sprida informationen och därmed ökar chansen att spara energi. - Affären är ett exempel på att med TAC som partner kan fastighetsägare få grepp om hela fastighetsbeståndet och lättare se orsak och verkan på sina energibesparingsåtgärder. Med TAC I-talk kan rätt information till rätt person i organisationen betyda skillnaden mellan att uppnå sina besparingsmål eller att inte klara målsättningen. - Kärnfastigheter ser satsningen som ett första steg till en Informationsportal för alla som har intresse av att följa utvecklingen av kommunens fastigheter, säger Lars Rittsten, fastighetscontroller på Kärnfastigheter. För ytterligare information, kontakta Eva Erdös, Säljare, TAC Tel:040-31 68 05, 0706-755 712, ever@tac.se Lars Rittsten, Fastighetscontroller, Kärnfastigheter Tel: 042-10 79 28, lars.rittsten@stad.helsingborg. Besök oss gärna på www.tac.com eller www.helsingborg.se Om TAC-koncernen TAC ägs av riskkapitalbolaget EQT och har dotterbolag och partners i ett 70-tal länder över hela världen. TAC har totalt cirka 2 100 medarbetare och hade år 2001 en omsättning på 2 600 MSEK. Huvudkontoret och verksamheten i Europa har sitt säte i Malmö. Det regionala huvudkontoret för Syd- och Nordamerika finns i Dallas och för Asien-Australien i Perth. Om Kärnfastigheter Kärnfastigheter är Helsingborgs stads organisation på fastighetsmarknaden som verkar med syftet att tillhandahålla stadens förvaltningar ändamålsenliga lokaler och förvalta dessa. Detta skall ske så att vi på bästa sätt uppfyller våra kunders uttalade och underförstådda behov. Kärnfastigheter har egen resultat- och balansräkning under Tekniska nämnden i Helsingborgs kommun. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/05/20020705BIT00710/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/05/20020705BIT00710/wkr0002.pdf

Om oss

Begreppet Building IT(tm) sammanfattar TAC verksamhet med produkter, tjänster och öppna systemlösningar, som ökar komforten och säkerheten i fastigheter, minskar driftskostnaderna och bidrar till en bättre miljö.

Dokument & länkar