• news.cision.com/
  • TAC/
  • TAC rapporterar fortsatt ökning av resultat, omsättning och orderingång

TAC rapporterar fortsatt ökning av resultat, omsättning och orderingång

Report this content

TAC rapporterar fortsatt ökning av resultat, omsättning och orderingång Resultatet i korthet för årets första sex månader (jämfört med första sex månaderna 2001) · Det operativa resultatet före avskrivningar och finansnetto var 145 MSEK (114), en ökning med 27 %. · Omsättningen var 1 542 MSEK (1 245), en ökning med 24 %. · Orderingången var 1 756 MSEK (1 445), en ökning med 22 %. Andra kvartalet 2002 · Det operativa resultatet före avskrivningar och finansnetto var 90 MSEK (68), en ökning med 32 %. · Omsättningen var 838 MSEK (658), en ökning med 27 %. · Orderingången var 962 MSEK (762), en ökning med 26 %. Andra punkter av intresse · Det operativa kassaflödet 1) var 177 MSEK (36). · Integrationen av Control Solutions Inc., som förvärvades i januari, fortskrider i enlighet med planen. Control Solutions hade vid tidpunkten för förvärvet en årlig omsättning om cirka 450 MSEK. · Omsättningen per anställd var 1,5 MSEK (1,2) · Det operativa resultatet per anställd var 145 000 SEK (98 000) Kommentarer från koncernchef Arne Frank - Vi är nöjda med de globala resultat vi har uppnått. - Trots det ekonomiska klimatet i USA växte vår omsättning inom Americas de första sex månaderna, till 759 MSEK (480). Detta beror dels på den snabba tillväxten inom affärsenhet Energy Solutions, dels på förvärvet av Control Solutions som bidrog med 183 MSEK. - Vi lyckades hålla omsättningen i Europa till 669 MSEK (656), trots den nuvarande ekonomiska svagheten i hela regionen. I Asia-Pacific lyckades vi uppnå en omsättning på 114 MSEK (109), främst beroende på förbättringar i Australien and Kina, medan övriga delar av Asien är fortsatt svaga. - Vi har haft signifikanta framgångar inom Access & Security, ett område vi har fokuserat de senaste 18 månaderna. En order från Rockefeller Center visar vår förmåga att vinna kunder baserat på erbjudanden om kostnadseffektiva säkerhetslösningar. - På grund av det ekonomiska klimatet upplever vi att försäljningsprocessen har förlängts. Detta beror på att kunderna är försiktiga med alla byggnadsinvesteringar under rådande marknadsförutsättningar. - I denna situation är jag mycket nöjd med vår kostnadshantering, inte minst hur antalet anställda utvecklats. Vi ökar produktiviteten, både genom ny effektiv programvara och genom produktivitetsförbättringar från alla anställda. Den globala ekonomin 2002 är fortfarande oroande, men för närvarande tror vi oss kunna se återstoden av året an med tillförsikt, avslutar Arne Frank. 1) Operativt kassaflöde = Kassaflöde från den löpande verksamheten + betald skatt - investeringar i anläggningstillgångar + återläggning av kassaflödespåverkande struktur- och förvärvskostnader. För ytterligare information, kontakta Arne Frank, Koncernchef, TAC AB Tel 040-38 69 02, mobil 070-445 53 70, e-mail: arfr@tac.se Jacob Henriksson, Investor Relations, TAC AB Tel 040-38 69 62, mobil 070-209 93 60, e-mail: jahn@tac.se Ann-Sofi Wahlgren, Corporate Communications Manager, TAC AB Tel 040-38 69 23, mobil 070-248 69 23, e-mail: anwa@tac.se Besök oss på www.tac.com Om TAC TAC bidrar till att den moderna människan, som tillbringar 90 procent av sin tid inomhus, mår och presterar bättre - direkta resultat av en ökad innekomfort. Det här möjliggörs av TACs koncept för effektiva byggnader - Open Systems for Building IT®. Detta ger våra kunder fördelar såsom ökad energibesparing, valfrihet, flexibilitet, säkerhet och användarvänlighet. TAC ägs av riskkapitalbolaget EQT och har dotterbolag och partners i ett 70-tal länder över hela världen. TAC har totalt cirka 2 000 medarbetare. Huvudkontoret och verksamheten i Europa har sitt säte i Malmö. Det regionala huvudkontoret för Syd- och Nordamerika finns i Dallas och för Asien-Australien i Perth. Certain statements in this release are "forward-looking statements. These forward-looking statements are subject to risks, uncertainties and other factors, which could cause actual results to differ from those implied by these forward-looking statements. Readers are cautioned not to place undue reliance on any of the forward-looking statements contained herein or otherwise. TAC does not undertake any obligation to release publicly any revisions to these forward-looking statements (which speak only as of the date hereof). Not for release in the US ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00730/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00730/wkr0002.pdf

Dokument & länkar