• news.cision.com/
  • TAC/
  • TAC rapporterar fortsatt stark ökning av resultat, omsättning och orderingång för de första nio månaderna 2002

TAC rapporterar fortsatt stark ökning av resultat, omsättning och orderingång för de första nio månaderna 2002

Report this content

TAC rapporterar fortsatt stark ökning av resultat, omsättning och orderingång för de första nio månaderna 2002 Resultatet i korthet för årets första nio månader (jämfört med första nio månaderna 2001) · Det operativa resultatet före avskrivningar och finansnetto var 242 MSEK (178), en ökning med 36 %. · Omsättningen var 2 301 MSEK (1 876), en ökning med 23 %. Backlog av inneliggande order har ökat med 34 % till 1 709 MSEK. Det tredje kvartalet (jämfört med tredje kvartalet 2001) · Det operativa resultatet före avskrivningar och finansnetto var 97 MSEK (64), en ökning med 52 %. · Omsättningen var 759 MSEK (631), en ökning med 20 %. Andra punkter av intresse · Det operativa kassaflödet1 var 240 MSEK (96), en ökning med 150%. Kommentarer från koncernchef Arne Frank - Vårt företags resultat visar marknadens fortsatta acceptans av våra lösningar, baserade på vårt koncept - Open Systems for Building IT. - Under de senaste månaderna har vi lyckats vinna flera viktiga affärer. Kontraktet med Nyköpings Kommun avseende en mångårig lösning för den totala energihanteringen, med ett ordervärde på ungefär 40 MSEK, är ett bra exempel på hur vår affärsenhet Energy Solutions växer globalt. Vi anser att denna marknad har mycket bra potential med tanke på den ökade fokuseringen i samhället på energibesparingar. - Vi har haft fortsatta framgångar inom Access & Security, ett område vi har fokuserat speciellt på de senaste 18 månaderna. Vår I/Net7 produkt har visat sig vara en god bas för en mycket konkurrenskraftig lösning. - Som tidigare under detta år anser vi att vi har behållit eller utökat våra marknadsandelar på praktiskt taget alla marknader vi arbetar inom. Vi ser att försäljningscyklerna är längre just nu eftersom våra kunder är försiktiga med sina investeringar under rådande marknadsförutsättningar. - Jag är mycket nöjd med vårt kassaflöde hittills detta år. Vi har gjort signifikanta framsteg inom detta område tack vare en fokuserad ansträngning från våra affärschefer och vår finance-avdelning. - Den globala ekonomin för 2002 och 2003 ger fortfarande anledning till oro, men vi anser oss kunna fortsätta se framtiden an med tillförsikt, avslutar Arne Frank. För ytterligare information, kontakta Arne Frank, koncernchef, TAC AB Tel: 040-38 69 02, mobil: 070-445 53 70, e-mail: arfr@tac.se Ann-Sofi Wahlgren, Corporate Communications Manager, TAC AB Tel. 040-38 69 23, mobil: 070-248 69 23, e-mail: anwa@tac.se Besök oss på www.tac.com Kassaflöde från den löpande 1 Operativt verksamheten + Betald skatt - kassaflöde = Investeringar i anläggningstillgångar + återläggning av kassaflödespåverkande struktur- och förvärvskostnader. Om TAC-koncernen TAC bidrar till att den moderna människan, som tillbringar 90 procent av sin tid inomhus, mår och presterar bättre - direkta resultat av en ökad innekomfort. Det här möjliggörs av TACs koncept för effektiva byggnader - Open Systems for Building IT®. Detta ger våra kunder fördelar såsom ökad energibesparing, valfrihet, flexibilitet, säkerhet och användarvänlighet. TAC ägs av riskkapitalbolaget EQT och har dotterbolag och partners i ett 70-tal länder över hela världen. TAC har totalt cirka 2 000 medarbetare och hade år 2001 en omsättning på 2 600 MSEK. Huvudkontoret och verksamheten i Europa har sitt säte i Malmö. Det regionala huvudkontoret för Syd- och Nordamerika finns i Dallas och för Asien-Australien i Perth. Certain statements in this release are "forward- looking statements". These forward-looking statements are subject to risks, uncertainties and other factors, which could cause actual results to differ from those implied by these forward-looking statements. Readers are cautioned not to place undue reliance on any of these forward-looking statements contained herein or otherwise. Not for release in the U.S. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00840/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00840/wkr0002.pdf

Dokument & länkar