TAC satsar även internationellt med ny informationstjänst där ledningen i fastighetsorganisationer får expertanalyser

TAC satsar även internationellt med ny informationstjänst där ledningen i fastighetsorganisationer får expertanalyser via Internet En ny informationstjänst ska göra det enklare att effektivisera drifts organisationer och att ta beslut i frågor om innekomfort, miljö och ekonomi. Tjänsten lanseras av TAC under varumärket TAC I-talk och ska efter en introduktion i Sverige också marknadsföras internationellt. TACs målsättning med TAC I-talk är att hjälpa kunden att förbättra sin fastighetsekonomi. Många fastighetsorganisationer har idag svårigheter med att regelbundet och kvalitativt bedöma situationerna i sina fastigheter. Det kan vara allt från att verifiera kvalitén i sina leveranser till hyresgästerna, att regelbundet jämföra budget mot utfall, att ha överblick över större fastighetsbestånd när det gäller inomhusklimat, bristande beslutsunderlag och otillräcklig kommunikation mellan företagsledning och driftsorganisationer. Grunden för den nya informationstjänsten är att TAC skapar ett kund anpassat informationsflöde bestående av olika tjänster, analyser och rapporter. Flödet börjar med automatisk insamling av fastighetsdata och slutar med skräddarsydda informations- och beslutsunderlag till en eller flera befattningshavare i organisationen. Servicen kan utvidgas, fördjupas och begränsas beroende på hur informationsbehovet förändras över tiden. Det är också möjligt för ett fastighetsbolag att skräddarsy servicen genom att välja olika tidsintervall för olika befattningshavare. En företagsledare kan få dagligt uppdaterad information som visar trender och prognoser för ett helt fastighetsbestånd, medan en annan i samma fastighetsorganisation kan ha valt att prenumerera på månadsrapporter för några enstaka fastigheter som visar mediakostnaderna i förhållande till budget. Tjänsterna som ryms i TAC I-talk delas in i huvudgrupperna miljö-, komfort- och ekonomitjänster. Hos TAC finns den expertgrupp som samlar in fastighetsinformation man analyserar och lämnar åtgärdsförslag. Informationen kan bestå av uppgifter om temperatur, luftkvalitet samt förbrukning av värme, el och vatten. Via Internet blir rapporterna tillgängliga för de som prenumererar på en viss tjänst, analys eller rapport. På personliga webbsidor får de grafiska sammanställningar och snabbt kan jämförelser mot budget göras, ta del av kostnadsjämförelser mellan olika fastigheter, kontrollera uppsatta mål för driftsorganisationens arbete och ta beslut om eventuella investeringar eller förändringar skall göras. Den stora vinsten ligger i kundens möjlighet till att säkerställa sina leveranser till slutanvändaren och samtidigt skapa substantiella energibesparingar och positiva miljöeffekter. För ytterligare information, kontakta Krister Jönsson, Business Manager, TAC Svenska AB Tel: 040 38 68 07, mobil: 070 445 53 75, e-post: krjo@tac.se Tomas Niklasson, Marknadschef, TAC Svenska AB Tel: 08 685 11 82, mobil: 070 667 73 33, e-post: toni@tac.se Besök oss även gärna på tac-global.com Om TAC-koncernen TAC bidrar till att den moderna människan, som tillbringar 90 procent av sin tid inomhus, mår och presterar bättre - direkta resultat av en ökad innekomfort. Det här möjliggörs av TACs nya koncept för effektiva byggnader - Open Systems for Building ITtm. Detta ger våra kunder fördelar såsom ökad energibesparing, valfrihet, flexibilitet, säkerhet och användarvänlighet. TAC ägs av riskkapitalbolaget EQT och har dotterbolag och partners i ett 70-tal länder över hela världen. TAC har totalt cirka 2 000 medarbetare och kommer i år att omsätta över MSEK 3 000. Huvudkontoret och verksamheten i Europa har sitt säte i Malmö. Det regionala huvudkontoret för Syd- och Nordamerika finns i Dallas och för Asien-Australien i Perth. Varumärken och registrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. TAC Vista®, TAC Menta®, TAC Xenta® och TAC I-talk® är registrerade varumärken hos TAC AB. LonWorks®, LonMark® och LonTalk® är registrerade varumärken hos Echelon Corporation. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00200/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00200/bit0002.pdf

Om oss

Begreppet Building IT(tm) sammanfattar TAC verksamhet med produkter, tjänster och öppna systemlösningar, som ökar komforten och säkerheten i fastigheter, minskar driftskostnaderna och bidrar till en bättre miljö.

Dokument & länkar