• news.cision.com/
  • TAC/
  • TAC storsatsar på Intelligenta Hem med IT-lösningar som förbättrar både boendeekonomi och boendekvalitet

TAC storsatsar på Intelligenta Hem med IT-lösningar som förbättrar både boendeekonomi och boendekvalitet

Report this content

TAC storsatsar på Intelligenta Hem med IT-lösningar som förbättrar både boendeekonomi och boendekvalitet TAC, vars affärsidé är att utveckla och sälja öppna IT-baserade systemlösningar för fastighetsautomation och därtill relaterade tjänster, meddelar idag att koncernen inlett en storsatsning på det Intelligenta Hemmet. TAC, som har sitt huvudkontor i Malmö, når i år en omsättning på 3 miljarder SEK. Satsningen på Intelligenta Hem omfattar initialt de nordiska länderna. Ökad intelligens i framför allt lägenheter, det som kallas Intelligenta Hem, är en trend som i Norden startat i Sverige, men som successivt även fått ökad uppmärksamhet i Danmark, Norge och Finland. Arne Frank, som är TACs koncernchef, anser att marknadsintresset för TACs Intelligenta Hem-lösningar nu är så stort att en större satsning inom området är motiverad. "Vår bedömning är att endast den nordiska marknaden för den här typen av lösningar motsvarar flera miljarder inom ett par år och TAC ska ha en avsevärd del av denna marknad precis som vi har för marknaden för intelligenta kommersiella fastigheter säger Arne Frank. "Att vi aktivt bearbetar segmentet för Intelligenta Hem ser vi som en naturlig förlängning av vår huvudverksamhet, fortsätter Arne Frank. Vi har länge underlättat människors vardag inom till exempel sjukhus, hotell och kontor med lösningar där vi har kombinerat delsystem till helhetslösningar som ger maximalt värde för fastighetsförvaltare och fastighetsägare, men också för de människor som vistas i byggnaden. Det vi gör nu är att utnyttja vår kunskap för att lägga större fokus på just hyresgästernas behov och aktivt arbeta för att ta fram olika typer av intelligenta lösningar för lägenheter. På detta sätt kan vi också bidra till en högre boendekvalitet och bättre boendeekonomi." Under året har TAC inlett samarbeten med olika företag i projekt som har inriktning på Intelligenta Hem. Erfarenheterna från dessa projekt gör att Arne Frank ser positivt på den storsatsning som nu inleds. "Vi har på kort tid fått många bevis på att TAC har en nyckelroll på marknaden för olika aktörer, vars medverkan på olika sätt krävs för att förverkliga lösningar inom Intelligenta Hem. Situationen idag är att allt fler lägenheter ansluts till bredbandsnät av olika leverantörer. Andra företag utvecklar smarta tekniska dellösningar för bostäder. Det TAC gör är att knyta samman all denna teknik och dessutom tillföra egen teknik för att slutresultatet verkligen ska bli en komplett Intelligenta Hem-lösning." På bomässan Bo01, som inleds i Malmö i maj 2001, kommer TACs teknik och kunnande utgöra basen för olika intelligenta hemlösningar i en mängd projekt. För ytterligare information kontakta Anna Arwidi, marknadschef TAC Tel. 040-38 69 23, mobil: 070-455 53 41, e-mail: anar@tac.se Besök oss även gärna på www.tac.se Fakta om TAC TAC är den marknadsledande leverantören av öppna system inom fastighetsautomation. Begreppet Building IT? sammanfattar företagets verksamhet med produkter, tjänster och öppna systemlösningar, som ökar komforten och säkerheten i fastigheter, minskar driftskostnaderna och bidrar till en bättre miljö. TAC kan ta del i fastighetens hela livscykel. Med allt från installationen av system som integrerar samtliga tekniska funktioner i fastigheten, till rådgivning vid om-, ny- och tillbyggnad och andra fastighetsrelaterade tjänster. TAC ägs av investeringsbolaget EQT och har dotterbolag och partners i ett 70-tal länder över hela världen. TAC har totalt cirka 2000 medarbetare och kommer i år att omsätta över SEK 3 miljarder. Huvudkontoret och verksamheten i Europa har sitt säte i Malmö. Det regionala huvudkontoret för Syd,- Mellan- och Nordamerika finns i Dallas och för Asien-Australien i Perth. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00220/bit0002.pdf

Dokument & länkar