TAC utrustar Rockefeller Center i New York med system för passage- och behörighetskontroll

TAC utrustar Rockefeller Center i New York med system för passage- och behörighetskontroll TAC, som planerar för en börsintroduktion i höst, har återigen fått en strategiskt viktig order på säkerhetssystem för passage- och behörighetskontroll. TAC ska utrusta Rockefeller Center i New York med ett avancerat säkerhetssystem vid ett stort antal dörrar och hissar. Ordervärdet beräknas initialt till cirka 20 miljoner kronor och projektet ska vara slutfört i februari 2003. Tillsammans med bland annat en order som tidigare tecknats med det rumänska försvarsministeriet har affärsområdet Access & Security på kort tid nått en omsättning på 350 miljoner kronor. Rockefeller Center på Manhattan i New York är ett av världens största privatägda affärs- och underhållningscentrum. Komplexet, som uppfördes under 30-talet, omfattar totalt ett tjugotal byggnader. Ordern som TAC tecknat omfattar hälften av byggnaderna, däribland klassiska Radio City Music Hall. Den sammanlagda ytan som ska täckas av TACs säkerhetssystem uppgår till mer än 1 miljon kvadratmeter. TACs satsning på det nya affärsområdet har varit lyckosam. Koncernchefen Arne Frank ser flera anledningar till den snabba tillväxten. - När vi förvärvade amerikanska CSI för ett par år sedan såg vi en stor marknadspotential i deras program inom säkerhetsområdet. Utvecklingsarbetet hade skett efter liknande riktlinjer som det TAC bedrivit inom området Building IT, där fokus ligger på öppenhet, flexibilitet och långtgående möjligheter till integration av produkter och system. Genom förvärvet fick vi därför möjlighet att snabbt ta tillvara synergieffekter mellan produktprogrammen. Detta har haft stor betydelse för affärsområdets fina utveckling, men givetvis har också det oroliga världsläget bidragit till ett avsevärt större intresse för den typ av säkerhetslösningar som vi nu ska installera i Rockefeller Center. En av de synergieffekter Arne Frank syftar på är att säkerhetssystemen kan kombineras med TACs system för övervakning och styrning av olika funktioner i fastigheter, till exempel inomhusklimat och energianvändning. Arne Frank ser det dock som en styrka att lösningar för bland annat passage- och behörighetskontroll kan installeras separat. - I uppdraget för Rockefeller Center innebär det att vi under en mycket kort projekttid kan installera säkerhetslösningar i byggnader där det redan finns befintliga system för kontroll av exempelvis inomhusklimatet. Att vi kan kombinera säkerhetssystemen även med andra leverantörers lösningar inom Building IT är en av våra stor konkurrensfördelar. TACs produkter inom affärsområdet Access & Security marknadsförs under namnet I/NET® Seven. Förutom lösningar för passage- och behörighetskontroll omfattar I/NET Seven system för bland annat videoövervakning. För ytterligare information, kontakta Arne Frank, Koncernchef, TAC. Tel: 040-38 69 02, mobil: 070-445 53 70, e-post: arfr@tac.se Ann-Sofi Wahlgren, Corporate Communications Manager, TAC. Tel. 040-38 69 23, mobil: 070-248 69 23, e-post: anwa@tac.se Besök oss även gärna på tac-global.com Om TAC-koncernen TAC bidrar till att den moderna människan, som tillbringar 90 procent av sin tid inomhus, mår och presterar bättre - direkta resultat av en ökad innekomfort. Det här möjliggörs av TACs koncept för effektiva byggnader - Open Systems for Building ITtm. Detta ger våra kunder fördelar såsom ökad energibesparing, valfrihet, flexibilitet, säkerhet och användarvänlighet. TAC ägs av riskkapitalbolaget EQT och har dotterbolag och partners i ett 70-tal länder över hela världen. TAC har totalt cirka 2 100 medarbetare och hade år 2001 en omsättning på närmare 2 600 MSEK. Huvudkontoret och verksamheten i Europa har sitt säte i Malmö. Det regionala huvudkontoret för Syd- och Nordamerika finns i Dallas och för Asien-Australien i Perth. Click here to view pictures: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=19632 Varumärken och registrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. TAC Vista®, TAC Menta®, TAC Xenta®, TAC I-talk® och I/NET® Seven är registrerade varumärken hos TAC AB. [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/05/20020605BIT00510/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/05/20020605BIT00510/wkr0002.pdf

Om oss

Begreppet Building IT(tm) sammanfattar TAC verksamhet med produkter, tjänster och öppna systemlösningar, som ökar komforten och säkerheten i fastigheter, minskar driftskostnaderna och bidrar till en bättre miljö.

Dokument & länkar