BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 TAGMASTER AB

Stark årstillväxt för Traffic solution affären

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade under fjärde kvartalet med 20,8% till 22,8 Mkr (18,9)

 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 1,2 Mkr (2,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,4% (10,4)

 • Resultatet efter skatt uppgick till 4,3 Mkr (1,4)

 • Resultatet per aktie uppgick till 0,03 (0,01)

 • CitySync gör ett mindre positivt rörelseresultat för kvartalet

Januari - december

 • Nettoomsättningen ökade under perioden med 26,3% till 79,0 Mkr (62,5)

 • Rörelseresultatet för TagMaster AB ökade under perioden med 9,9% till 7,8 Mkr (7,1)

 • Resultatet har under året påverkats negativt med -5,1 Mkr i samband med den planerade omstruktureringen av det förvärvade CitySync

 • Rörelseresultat (EBITDA) minskade till 2,8 Mkr (7,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,5% (11,3)

 • Resultatet efter skatt uppgick till 3,7 Mkr (5,2)

 • Resultatet per aktie uppgick till 0,03 (0,05)

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden januari – december, uppgick till 5,9 Mkr (7,9)

 • Ingen utdelning föreslås

VD - Kommentar

Vår försäljning under fjärde kvartalet har varit stabil med en mindre tillväxt inom ALPR delen. Kvartalet har fortsatt präglats av ett intensivt arbete med vår turnaround av CitySync Ltd, som förvärvades i början av juli, där vi under fjärde kvartalet gör en mindre vinst.  

Vår Rail affär har varit relativt lugn under perioden med serieleveranser till några av våra huvudkunder. Under slutet av kvartalet så kunde vi meddela att vi tilldelats vårt största projekt hitintills. Projektet som är består av en NRE del (no recurring engineering) och av påföljande serieleveranser under ca 3 år är en milstolpe för TagMaster pga av projektets omfattning. Vi gör fortsatt bedömningen att ytterligare nya projekt, av mindre karaktär, kommer att tillkomma under 2016 och då med serieleveranser under kommande år.

Vår Traffic affär har fortsatt utvecklats bra på flera av våra marknader och årets tillväxt på 48%, med ökande marginaler, har varit tillfredställande. Den amerikanska marknaden har fortsatt utvecklats väl men även marknaderna i gulfstaterna har haft en fortsatt tillväxt. I EMEA området och på den Nordiska marknaden har försäljningen börjat stiga och vi fortsätter att öka insatserna under 2016 med stöd av våra nyligen lanserade UHF produkter som vi bedömer kommer att ha en fortsatt positiv inverkan på försäljning och marginal under åren framöver. Vi har under fjärde kvartalet även förstärkt våra försäljningsinsatser på de tysktalande marknaderna med en nyrekryterad regions-ansvarig.

Vi har även under fjärde kvartalet arbetat intensivt med ett göra CitySync till ett framtida lönsamt tillväxtföretag. Vi arbetar enligt samma metodik som vi använde för att göra TagMaster lönsamt. Vi har sänkt kostnadsnivån, och har bl.a. minskat personalstyrkan med 30% vilket gett genomslag under kvartalet. Vi arbetar med att i rask takt ta fram nya produkter som möjliggör att vi kan adressera en större applikationsmarknad. CitySync:s produkterbjudande består av både mjukvara (där man är världsledande) och kamerahårdvara där vi redan lanserat nya produkter som kommer att kunna börja säljas i början av nästa år. Vi fokuserar våra försäljningsresurser mot färre marknader och mot de segment som även TagMaster arbetar inom för att därmed få ett starkare totalt produkt-erbjudande. Vi arbetar med vår leveranskedja för att få ett effektivare utnyttjande av kapitalet och en snabbare leveransservice till existerande och framtida kunder. Glädjande är att detta arbete redan börjar ge resultat och CitySync gör ett mindre positivt rörelseresultat under fjärde kvartalet.  

Vårt kvartalsresultat på 1,2 Mkr (2,0) har präglats av något högre kostnader inom TagMaster som är relaterade till vårt omstruktureringsarbete av CitySync, därav det lägre jämförbara resultatet.

TagMaster kommer att fortsätta arbetet med att finna fler möjligheter till selektiva förvärv inom närliggande teknikområden såsom sensorer, detektorer och annan identifieringsteknologi med syfte att utöka vårt produkterbjudande och bli en attraktivare leverantör av den typ av information som är en förutsättning för att bygga framtidens smarta städer.  

Jonas Svensson

Verkställande direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på radio & kamerateknologier (RFID & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions, under varumärkena TagMaster & CitySync, med innovativa mobility lösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och att minska belastningen på miljön inom Smarta städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare är Remium AB. www.tagmaster.com

Om oss

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio, radar & kamerateknologier (RFID, Radar & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions & Rail Solutions - under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys, Hikob och Sensys Networks med innovativa mobilitylösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank. telefon + 4684638300 www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar