Bra intresse hos ledning och personal för TagMasters optionsprogram

Pressmeddelande Stockholm den 10 november 2015

TagMasters optionsprogram av serie 2015/2018 har rönt bra intresse bland ledning och personal och drygt 3 miljoner av programmets 5 miljoner teckningsoptioner har tecknats. Bolagets VD, Jonas Svensson, har tecknat hela sin tilldelning om 2 miljoner teckningsoptioner.  

Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under tiden den 1 juli 2018 till och med den 31 december 2018. Optionsinnehavaren äger rätt att för varje teckningsoption teckna 1 ny aktie av serie B i TagMaster. Lösenpriset är satt till 1,22 kronor, vilket är 140% procent över snittkursen för mättiden då programmet togs fram

”Vi är glada att kunna ge våra medarbetare möjlighet att ta del av bolagets potentiella värdeökning och stolta över att personalen visar sådan tilltro till bolaget. Kvarvarande optioner är tänkta att erbjudas till våra nya medarbetare på CitySync samt eventuellt nya medarbetare i kommande förvärv ” säger Jonas Svensson, TagMasters VD

Bolagets VD, Jonas Svensson, har sålt 100 000 aktier i samband med optionsteckning för användning som dellikvid vid optionsköpet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på radio & kamerateknologier (RFID & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions med innovativa mobility lösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och att minska belastningen på miljön inom Smart Cities. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på First North i Stockholm.

www.tagmaster.com

Om oss

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio, radar & kamerateknologier (RFID, Radar & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions & Rail Solutions - under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys, Hikob och Sensys Networks med innovativa mobilitylösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank. telefon + 4684638300 www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar