Delårsrapport för TagMaster AB januari-mars 2016

Pressmeddelande, Stockholm, 28 april 2016

Ett stabilt kvartal med mycket utvecklingsarbete

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade under första kvartalet med 28,1% till 24,6 Mkr (19,2)
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 2,0 Mkr (2,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,2% (13,7)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 0,9 Mkr (2,0)
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,01 (0,02)
  • CitySync gör ett positivt rörelseresultat för kvartalet 
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,2 Mkr (3,4)

Efter kvartalets utgång

  • Den 27 april meddelade TagMaster att man avser förvärva det franska företaget Balogh som är en av pionjärerna inom RFID teknologin och som arbetar inom Rail och access/security lösningar.

VD - Kommentar

Vår försäljning under första kvartalet har varit stabil med mycket fokus på produktutvecklingsarbete både egen produktutveckling och kundspecifik produktutveckling.

Vi har kommit en bra bit i integrations- och transformationsarbetet med CitySync som efter många års förluster går igenom en gedigen förändring där strategin lagts om helt och där organisationen effektiviserats rejält. Som en effekt av strategiomläggningen kommer omsättningen inom CitySync att sjunka något under innevarande år innan den går in i en ny tillväxtfas. Detta är ett resultat av att vi medvetet dragit oss ur ett antal större olönsamma projekt och i stället fokuserar på att bygga en skalbar affärsmodell som understöds av flera produktlanseringar under 2016. Vi har också valt att fokusera våra marknadsresurser på färre marknader vilka sammanfaller med TagMasters marknader. 

Vår Rail affär har präglats av ett intensivt NRE (non recurring engineering) arbete kopplat till det stora railprojektet vi annonserade i slutet av förra året. Vi arbetar med att ta fram en ny railläsare där prototyper ska finnas framme redan tidigt under andra kvartalet, vilket är rekordsnabbt för ett projekt av denna komplexitet.

Vi arbetar även med utvecklingen av en ny railtag med 20 års livslängd som ska användas i samma projekt men även för framtida andra projekt. Vi gör fortsatt bedömningen att ytterligare nya projekt, av medelstor karaktär, kommer att tillkomma under 2016 och då med serieleveranser under efterföljande år.

Vår Traffic affär har fortsatt utvecklats bra på flera av våra marknader med ökande marginaler. Den amerikanska marknaden har fortsatt utvecklats väl medan marknaderna i EMEA området och i Norden har legat still. Vi fortsätter att öka marknadsinsatserna under 2016 med stöd av våra nyligen lanserade UHF produkter som vi bedömer kommer att ha en fortsatt positiv inverkan på försäljning och marginal under åren framöver. Vi fortsätter även arbetet med att utveckla fler produkter inom vår UHF familj och kommer att lansera ytterligare fler produkter i slutet av 2016.

Inom CitySync arbetar vi med att i rask takt ta fram nya produkter som möjliggör att vi kan adressera en större applikationsmarknad. Vi har under kvartalet påbörjat försäljningen av CitySync 30, en IP baserad ANPR kamera för parkering och access marknaden och som ska ses som en instegsprodukt. Vi lanserade under kvartalet CitySync 50, en ANPR kamera med alla funktioner integrerade i kameran, som kan arbeta helt ”stand alone” vilket gör den väl lämpad för ”free-flow” parkering och för ”buslane enforcement”. CitySync 50 beräknas börja säljas under andra kvartalet och vi kommer även att lansera CitySync 100, en ANPR kamera för trafiklösningar och vägtullar, under innevarande kvartal. Parallellt med alla dessa hårdvarulanseringar så förädlar vi vår mjukvara och erbjuder ett helt nytt webbaserat användarinterface med syfte att förenkla och förkorta installationstiden.    

Vårt kvartalsresultat på 2,0 Mkr (2,6) har präglats av något högre kostnader inom både TagMaster och CitySync som är relaterade till ovan beskriven produktutveckling, därav det lägre jämförbara resultatet. 

Jonas Svensson

Verkställande direktör

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.tagmaster.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på radio & kamerateknologier (RFID & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions, under varumärkena TagMaster & CitySync, med innovativa mobility lösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare är Remium AB. www.tagmaster.com 

Om oss

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio, radar & kamerateknologier (RFID, Radar & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions & Rail Solutions - under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys och Hikob med innovativa mobilitylösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank. www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar