DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari-september 2015

Pressmeddelande 22 oktober 2015

Fortsatt organisk tillväxt samt förvärv

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 40,0% till 18,2 Mkr (13,0)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till - 3,6 Mkr (1,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -19,6% (10,8)
 • Av rörelseresultatet är 2,3 MSEK att beakta som engångskostnader och hänförligt till omstruktureringen av CitySync Ltd
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4,5 Mkr (1,1)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,03 (0,01)
 • TagMaster förvärvar CitySync Ltd med tillträde 2015-07-09. Förvärvet innebär att TagMaster tar över en verksamhet som omsätter knappt 40 MSEK på årsbasis för en köpeskilling om 34,5 MSEK 

Januari - september

 • Nettoomsättningen ökade under perioden med 28,7% till 56,1 Mkr (43,6)
 • Rörelseresultat (EBITDA) minskade till 1,5 Mkr (5,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,7% (11,7)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -0,6 Mkr (3,8)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,00 (0,04)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,3 Mkr (2,6)

VD - Kommentar

Vår försäljning under tredje kvartalet, ett för oss normalt svagare kvartal, har haft en viss tillväxt. Kvartalet har i hög grad präglats av ett intensivt arbete med vår turnaround av CitySync Ltd, som förvärvades i början av juli.     

Vår Rail affär har varit relativt lugn under perioden med serieleveranser till några av våra huvudkunder. Nya projekt diskuteras intensivt och fokus ligger främst på att arbeta mer och tätare med våra redan etablerade stora partners där vi vill expandera våra affärer och bli en viktigare affärspartner för dessa. Vi gör fortsatt bedömningen att ytterligare nya projekt kommer att tillkomma under 2015 och då med serieleveranser under kommande år.

Vår Traffic affär har fortsatt utvecklats bra på flera av våra marknader. Den amerikanska marknaden har fortsatt utvecklats väl men även marknaderna i gulfstaterna har haft en fortsatt tillväxt. I EMEA området och på den Nordiska marknaden har försäljningen varit enligt plan och vi fortsätter att öka insatserna under 2015 med stöd av våra nyligen lanserade UHF produkter som vi bedömer kommer att ha en fortsatt positiv inverkan på försäljning och marginal under åren framöver. Vi kommer även att förstärka våra försäljningsinsatser på de tysktalande marknaderna med en nyrekryterad regions- ansvarig.

Vi har under kvartalet arbetat intensivt med ett göra CitySync till ett framtida lönsamt tillväxtföretag. Vi arbetar enligt samma metodik som vi använde för att göra TagMaster lönsamt. Vi arbetar med att sänka kostnadsnivån och har bl.a. minskat personalstyrkan med 30% vilket kommer att få genomslag redan under Q4. Vi arbetar med att i rask takt ta fram nya produkter som möjliggör att vi kan adressera en större applikationsmarknad. CitySync:s produkterbjudande består av både mjukvara (där man är världsledande) och kamerahårdvara där vi redan lanserat nya produkter som kommer att kunna börja säljas i början av nästa år. Vi fokuserar våra försäljningsresurser mot färre marknader och mot de segment som även TagMaster arbetar inom för att därmed få ett starkare totalt produkt-erbjudande. Vi arbetar med vår leveranskedja för att få ett effektivare utnyttjande av kapitalet och en snabbare leveransservice till existerande och framtida kunder.  

Vårt kvartalsresultat på -3,6 Mkr (1,4), beror på ett negativt rörelseresultat för CitySync och på tagna engångskostnader på ca 2,3 MSEK för det omstruktureringsarbete vi genomför.

TagMaster kommer att fortsätta arbetet med att finna fler möjligheter till selektiva förvärv inom närliggande teknikområden såsom sensorer, detektorer och annan identifieringsteknologi med syfte att utöka vårt produkterbjudande och bli en attraktivare leverantör av den typ av information som är en förutsättning för att bygga framtidens smarta städer.   

Jonas Svensson

Verkställande direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på radio & kamerateknologier (RFID & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions, under varumärkena TagMaster & CitySync, med innovativa mobility lösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och att minska belastningen på miljön inom Smarta städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på First North i Stockholm. www.tagmaster.com

Om oss

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment – Segment Europa och Segment USA - under varumärkena TagMaster och Sensys Networks - med innovativa mobilitetslösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike och USA och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Kista. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är FNCA Sweden, telefon +46852800399, E-post: info@fnca.se, www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar