Delårsrapport för TagMaster AB januari-september 2016

Pressmeddelande 27 oktober 2016

Starkt kvartal för TagMaster

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 56,8% till 28,6 Mkr (18,2)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 1,7 Mkr (-3,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,0% (-19,6)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -0,1 Mkr (-4,5)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,00 (-0,03)
 • Moderbolaget gjorde sitt bästa kvartal någonsin med ett rörelseresultat (EBITDA) som uppgick till 3,8 Mkr (1,5 Mkr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,0 Mkr (0,1)
 • TagMaster förvärvar Balogh koncernen med tillträde den 30 augusti 2016. Förvärvet innebär att TagMaster tar över en verksamhet som omsätter knappt 35 Mkr på årsbasis.

Januari - september

 • Nettoomsättningen ökade under perioden med 31,5% till 73,8 Mkr (56,1)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -1,2 Mkr (1,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal på  -1,6% (2,7)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4,4 Mkr (-0,6)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,03 (0,00)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,2 Mkr (7,3)

VD - kommentar

Vår försäljning under tredje kvartalet har varit god för TagMaster delen men fortfarande svag inom CitySync delen. Vi ser dock att kostnadsbesparingsprogrammet, som vi informerade om i Q2 rapporten, biter bra och att intresset för CitySyncs nya produkter är stort. Vi har under kvartalet även slutfört vårt förvärv av Balogh som ingår, med en månad och med ett litet positivt tillskott, i det konsoliderade resultatet. 

Som tidigare beskrivits så fokuserar vi inom CitySync på att bygga en skalbar affärsmodell som understöds av flera produktlanseringar under innevarande år samt under 2017. Under Q3 så har vi omstrukturerat verksamheten innefattande personalneddragningar och förändringar inom produktledning, utveckling, försäljning och administration. Flertalet av funktionerna har centraliserats till TagMaster och kostnadsbesparingarna beräknas uppgå till ca 3,5 Mkr på årsbasis      

Vår Rail affär har varit god under kvartalet och produktleveranser har påbörjats för det stora railprojektet vi annonserade i slutet av förra året. Leveranser kommer att fortgå under resten av 2016 samt under delar av 2017. Vi arbetar även med utvecklingen av en ny railtag med 20 års livslängd som ska användas i samma projekt men även för framtida andra projekt. Vi ser redan indikationer på att vi genom vårt förvärv av Balogh kommer kunna utöka vårt totala erbjudande till rail marknaden och att våra kompletterande produktsortiment mottas positivt av våra gemensamma kunder. Vi påbörjar nu arbetet med att integrera våra sälj och utvecklingsresurser inom Rail och räknar med att vårt sammanslagna erbjudande ska bidra positivt redan under 2017.     

Vår Traffic affär har haft en stillastående utveckling under kvartalet dock så fortsätter marginalen att utvecklas positivt för våra viktiga produktgrupper. Den amerikanska marknaden har varit enligt plan medan marknaderna i ME området och i Norden fortsatt varit en besvikelse. Vi kommer att fortsatt öka våra marknadsinsatser bl.a. genom deltagande på flera mässor under 2017. Under fjärde kvartalet kommer vi att påbörja lanseringen av våra UHF produkter på den franska marknaden genom Baloghs försäljningskanaler och under början av 2017 avser vi låta våra olika lokala säljkårer sälja hela vårt produktsortiment dvs. både RFID och ANPR produkter.  Vi fortsätter även arbetet med att utveckla fler produkter inom vår UHF familj och kommer att lansera ytterligare fler produkter under första halvan av 2017.

Vårt kvartalsresultat på 1,7 Mkr (-3,6) är en klar förbättring mot föregående kvartal men vi har fortfarande arbete kvar att göra. Vi kommer under kommande kvartal initiera kostnadsbesparingar inom Balogh, innefattande både personalneddragningar och minskning av övriga kostnader såsom lokalkostnader.   

Jonas Svensson

Verkställande direktör

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.tagmaster.com

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950,
jonas.svensson@tagmaster.com

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016 kl. 8.30 CET. 

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på radio & kamerateknologier (RFID & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions, under varumärkena TagMaster, CitySync & Balogh, med innovativa mobility lösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare är Remium AB.

www.tagmaster.com 

Prenumerera

Dokument & länkar