TagMaster förvärvar CA Traffic i England

Report this content

Pressmeddelande, Stockholm den 27 april, 2017 

TagMaster, den ledande tillverkaren av avancerade RFID produkter & ANPR kameror för fordons- identifiering inom trafik och järnvägslösningar, meddelar idag att man förvärvar CA Traffic Ltd från Hill & Smith Holdings PLC för en köpeskilling om ca 34 MSEK.  

CA Traffic Ltd grundades 1994 och är en av de ledande aktörerna inom trafikövervakning, med ett brett erbjudande av olika sensor och radar produkter, ITS applikationssystem och högkvalitativa ANPR kamerasystem, i England. Man har försett lokala vägmyndigheter med trafikövervakningsutrustning i mer än 20 år och levererat intelligenta ANPR kamerasystem till engelska polisen sedan 2010. CA Traffic är erkänd som en ledande teknologileverantör med ett starkt serviceerbjudande. 

Förvärvet förväntas bidra positivt till TagMaster:s resultat redan under innevarande år.

”TagMaster är entusiastiska inför detta vårt nästa steg i vår tillväxtstrategi och vi kommer tillsammans med CA Traffic bli en starkare leverantör inom Traffic Solution och fortsätta byggandet av att bli en relevant leverantör inom Smart City lösningar. Synergierna mellan CA Traffic och CitySync är tydliga och med den kombinerade kompetensen så har vi goda möjligheter att bli en nyckelspelare i den snabbt växande globala ANPR marknaden. Vi avser bygga vidare på CA Traffic:s tekniska kunnande inom trafikövervaknings-produkter och internationalisera detta segment med omedelbart fokus på de Nordiska- och Franska marknaderna. På medellång sikt så hjälper förvärvet oss även att öka vår närvaro på en växande amerikansk trafikinfrastruktur marknad” säger Jonas Svensson, VD, TagMaster        

Som kommentar till förvärvet säger, Bernard Greene, VD, CA Traffic “ Vi har arbetat med CitySync under flera år och gläds åt att bli en del av den växande TagMaster gruppen. Vi välkomnar den styrka som sammanslagningen kommer att ge till de bägge varumärkena och de synergier som uppenbarar sig med de övriga TagMaster företagen“

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, CEO, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com 

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 kl. 8.00 CET. 

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på radio & kamerateknologier (RFID & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions med innovativa mobility lösningar, under varumärkena TagMaster, CitySync & Balogh, för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och att minska belastningen på miljön inom Smart Cities. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på First North i Stockholm. TagMasters certifierad rådgivare är Remium Nordic AB. www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar