TalkPool växer kraftigt och blir lönsamt genom förvärv av LCC Pakistan

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.

Pressmeddelande
21 June 2017

TalkPool ökar omsättningen med omkring 100 procent genom förvärv av en ledande hubb för telekomnätverkstjänster i Mellan Östern.


TalkPool AG ("TalkPool") offentliggör förvärvet av 100 procent av aktierna I LCC Pakistan (Pvt) Ltd ("LCC PAK"). LCC PAK grundades 2008 och har cirka 1 000 anställda i Pakistan, vilken nu kommer att bli TalkPools största marknad.

LCC erbjuder likartade nätverkstjänster som TalkPool, har en lång historik av stabil finansiell utveckling och omsätter cirka 10 miljoner euro. TalkPool är väl bekant med LCC PAK då Stan Schreuder, ledamot av TalkPools styrelse sedan 2016, arbetade för Lightbridge Communications Corporation (LCC) under perioden 2002 till 2015.

LCC PAK har även utvecklat en IoT-lösning för hantering av telekomsajter. LCC PAKs lösning hanterar energin från olika energikällor såsom solpaneler, batterier och generatorer på ett effektivt sätt. Vidare hanterar lösningen access till sajten samt övervakning. Från flera marknader har TalkPool erfarenhet från såväl implementering av lösningar riktade mot energisajter för förnyelsebar energi som av IoT-integrering. Genom förvärvet av LCC PAK kan TalkPool erbjuda priseffektiva lösningar för telekomsajter med IoT-funktionalitet.

Förvärvet passar väl in i TalkPools strategi att växa genom förvärv av lönsamma nätverkstjänsteföretag som är väl positionerade att distribuera, integrera och supporta IoT-lösningar. Dessutom har TalkPool tidigare utfört uppdrag i länder i Mellan Östern med goda resultat.

Stan Schreuder, som under flera år var ansvarig för LCC i Europa och Mellan Östern, säger följande: “LCC-hubben i Pakistan är en väl fungerande enhet i en snabbväxande ekonomi, med erkänt kompetent personal, goda kundrelationer och starka finanser med substantiella finansiella tillgångar, inklusive intellektuella tillgångar. Jag ser verkligen fram emot att återigen arbeta med teamet i Pakistan igen”. Stan har även uttryckt en vilja att delta i finansieringen av förvärvet.

Transaktionen I detalj


Talkpool förvärvar 100% av aktierna I LCC PAK för 5,2 miljoner US-dollar av vilka 4,0 miljoner US-dollar ska betalas kontant samband med tillträdet. Den återstående likviden kommer att betalas vid två tillfällen, varav ett under 2018 och ett under 2019, och kommer att finansieras genom TalkPools framtida kassaflöden.

Betalningen i samband med tillträdet kommer att finansieras genom en företrädesemission om motsvarande 32,9 mkr och en konvertibelemission om 500 000 SFr. Företrädesemissionen är garanterad till 81 procent genom teckningsförbindelser om 17,8 mkr och garantiavtal om 9 mkr.

LCC PAK kommer att konsolideras I TalkPools finansiella rapportering. Tillträde förväntas äga rum senast den 31 oktober 2017, men förväntas ske tidigare. Tillträdet är villkorat av regulatoriska godkännanden.


Rådgivare

G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till TalkPool i samband med förvärvet. Alpen Capital (ME) Limited agerar finansiell rådgivare åt LCC PAK.

 
För ytterligare information, kontakta:

Erik Strömstedt, VD TalkPool, erik.stromstedt@talkpool.com , Tel: +41 81 250 2020 


Om TalkPool 

TalkPool bygger, underhåller och förbättrar telekommunikationsnät globalt. Genom sin banbrytande tekniska kompetens, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell, erbjuder TalkPool globala telekomleverantörer och operatörer högkvalitativa tjänster på kort varsel oavsett plats. Dessutom är TalkPool ett av få företag med faktiska lösningar och avtal på plats i den spännande IoT-marknaden. Remium Nordic AB är TalkPools Certified Advisor. 


Denna information är insiderinformation som Talkpool AG (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2017 kl. 09.00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar