Talkpool vinner globalt ramavtal med Digicel Group

Efter mer än 11 ​​års nära samarbete mellan Digicel Haiti och Talkpool utvidgar nu Digicel sin relation med Talkpool genom att teckna ett 10-årigt globalt ramavtal mellan Digicel Group och Talkpool AG för leverans av drift- och underhållstjänster till alla Digicels 33 marknader världen över.

Digicel som hittills har haft en decentraliserad struktur med många leverantörer på olika marknader som tillhandahåller drift- och underhållstjänster har beslutat sig för att centralisera och konsolidera sin leverantörsbas för att öka effektiviteten och dra nytta av skalfördelar.

Digicel sökte en specialistfirma som kan tillhandahålla tjänster för drift och underhåll av telekomnät och ta över driften från befintliga leverantörer av underhållstjänster på olika marknader och valet föll på Talkpool som enligt Digicel har visat sig ha den kompetens, erfarenhet, kapacitet och förmåga som krävs för att tillhandahålla avancerade underhållsverksamhetstjänster till Digicel. 

"Vi har under mer än 11 år arbetat hårt för att stötta Digicel på en av deras viktigaste och mest utmanande marknader, Haiti. Att vi nu belönas med ett globalt ramavtal med Digicel Group är en bekräftelse på att vi gör ett professionellt jobb och är en viktig partner för Digicel.” säger Talkpools koncernchef Erik Strömstedt

Ramavtalet börjar retroaktivt gälla från den 1 juli 2017 och löper i 10 år.

För ytterligare information kontakta:

Erik Strömstedt, VD Talkpool AG
Tel: +41 81 250 2020
erik.stromstedt@talkpool.com


Om Talkpool
Talkpool bygger, underhåller och förbättrar telekommunikationsnät globalt. Genom sin banbrytande tekniska kompetens, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell, erbjuder Talkpool globala telekomleverantörer och operatörer högkvalitativa tjänster på kort varsel oavsett plats. Dessutom är Talkpool ett av få företag med faktiska lösningar och avtal på plats i den spännande IoT-marknaden. Remium Nordic AB är Talkpool Certified Advisor.

Om Digicel
Digicel Group är en total kommunikations- och medialeverantör med verksamhet på 31 marknader i Karibien, Centralamerika och Asien och Stillahavsområdet. Digicel driver också en mängd sociala initiativ på sina marknader, däribland Digicel Foundations i Haiti, Jamaica, Papua Nya Guinea och Trinidad och Tobago, som fokuserar på utbildnings-, kulturella och sociala utvecklingsprogram.

Besök www.digicelgroup.com för mer information.

Denna information är insiderinformation som Talkpool AG (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017 kl. 09.30 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar