Frigör sjukvårdsresurser genom att bevilja byte av tandfyllningar

Kvicksilver i amalgamfyllningar och andra metaller tandvården kan hos känsliga individer leda till kronisk trötthet, värk i kroppen, psykiska problem och annan ohälsa. Ofta går dessa patienter runt i sjukvården utan att få hjälp då vanlig provtagning sällan visar några avvikande värden.

-Både vår erfarenhet och forskning visar att 70-90 procent av dem sjukvården inte klarar av blir friska eller betydligt bättre efter borttagning av amalgam, guld, titan eller andra metaller i tänderna, säger Tandvårdsskadeförbundets ordförande Ann-Marie Lidmark. Varför tar inte den överbelastade vården symtom från tänderna på allvar?

- Dagligen ringer människor och berättar om sina problem som de härleder till sina amalgamfyllningar, titanimplantat eller andra material i tänderna, säger Tandvårdsskadeförbundets ordförande Ann-Marie Lidmark. (Se mer Tf:s hemsida ”Min historia” och de youtubefilmer som finns på hemsidan).

En tidig behandling, dvs borttagning av dentala material som orsakar symtom, skulle förbättra människors hälsa samtidigt som sjukvårdskostnaderna skulle minska, menar Ann-Marie Lidmark förbundsordförande i Tandvårdsskadeförbundet (Tf). Det är alltså både en etisk och en samhällsekonomisk fråga att uppmärksamma tändernas roll i folkhälsan.

Tvingas betala fyllningsbyten själva

Det är anmärkningsvärt svårt att få tandfyllningar man är känslig för utbytta som ett led i en medicinsk behandling, trots att särskild lagstiftning finns som ger denna möjlighet (Tandvårdsförordningen,1998:1338, §§ 60ch 7).

- De flesta av våra medlemmar betalar fyllningsbytet själva, säger Ann-Marie Lidmark. En del tar lån på huset eller av vänner för att bli friska. Detta trots att det är tandvården som orsakat sjukdomsproblemen och trots politiska beslut om fyllningsbyten på landstingets eller regionens bekostnad. 

- Jag förstår inte varför den högt belastade hälso- och sjukvården inte tar våra medlemmars problem på allvar, säger Tf:s förbundsordförande. De som upplever kopplingar mellan symtom och dentala material blir nästan alltid friska eller åtminstone betydligt bättre efter fyllningsbyte.

Ekonomiskt riktigt med fyllningsbyten

Mycket pengar finns att tjäna för landstingen på att öka fortbildning av läkare och tandläkare om hur de kan känna igen symtom som kan kopplas till tänderna. Dessutom är det oetiskt och helt emot den nya patientlagen att nonchalera människor på det sätt som förekommer i dag. 

- Om alla som upplever besvär av fyllningar, implantat eller rotfyllda tänder får gratis tandvård för att åtgärda problemen skulle folkhälsan förbättras och kostnaderna i vården sjunka, konstaterar Ann-Marie Lidmark. Trögheten i systemet med tandvårdsförordningen måste bort och hälso- och sjukvården måste få utbildning om riskerna med metaller. Det gäller inte bara tandvården utan även piercing och tatueringar som ökar risken för symtom av metaller. 

För mer information kontakta

Ann-Marie Lidmark (tel 070 7427957)

Taggar:

Om oss

Tandvårdsskadeförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för bättre och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna.

Prenumerera

Dokument & länkar