Hälsoproblem bland tandvårdspesonal

Problem från centrala nervsystemet och diffusa symtom som extrem trötthet och muskelsvaghet har i flera forskningsrapporter rapporterats från tandvårdspersonal kopplat till deras arbetsmiljö. Det handlar bland annat om giftigt kvicksilver från amalgamhantering.

Man kan tro att amalgamfrågan är över i Sverige, men så är det inte. Forsknin publicerad 2018 redovisar allvarliga besvär hos tandvårdspersonal på grund av höga kvicksilverhalter vid amalgamarbeten.

Trots att nytt amalgam inte sätts in på svenska tandläkarmottagningar är halterna förhöjda då befolkningen fortfarande har amalgam i tänderna. Så fort tandläkarna borrar i gammalt amalgam eller tandhygienisterna putsar gamla fyllningar förångas kvicksilver. Extrem trötthet och många olika diffusa besvär hos personalen kan beror på fortsatt kvicksilverexponering. 

Trots riskerna har tidigare föreskrifter om kvicksilver i arbetsmiljön tagits bort och personalen får inte information om farorna. Många svenska tandläkare tror dessutom att kvicksilver enbart är en miljöfara trots att tungmetallen är ett känt cellgift som påverkar alla levande organismer.

Kvicksilverhundar har nosat upp stora mängder kvicksilver i tandvårdsmottagningarnas avloppsrör och även spill runt tandläkarstolen. Kvicksilver förångas, sprids i luften och blir därmed en arbetsmiljöfara.

Tandvårdsskadeförbundet menar att kvicksilvermätningar fortsatt bör göras även på svenska tandläkarmottagningar och personalen behöver bättre information om skyddsutrustning med mera.

Anledningen är att hälften av befolkningen fortsatt har kvar amalgam i tänderna och flertalet av de nya invandrarna har amalgamfyllningar som hanteras av svensk tandvårdspersonal.

För mer information se filmen  från Tandvårdsskadeförbundet och Tf:s hemsida
Kontakta tandläkare Lennart Hagnér (tel 07077756442) som själv varit sjuk av kvicksilver
eller Ann-Marie Lidmark (tel 0707427957) förbundsordförande för mer information och fler kontakter. 

Till de nya forskningsrapporterna
Aaset m fl
Calabrese med flera

Taggar:

Om oss

Tandvårdsskadeförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för bättre och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar