Internationell konferens om avgiftning av metaller

En internationell konferens om avgiftning startar på måndag i Berlin. Initiativtagare och arrangör är Tandvårdsskadeförbundet. Många internationellt kända foskare deltar och denna konferens som handlar om metaller är den första i sitt slag.

Den första internationella avgiftningskonferensen om avgiftning av metaller (MetDetox) startar på måndag i Berlin i Tyskland. Den handlar om kvicksilver, arsenik och aluminium och andra metaller som ofta ställer till problem i kroppen. Svenska Tandvårdsskadeförbundet är initiativtagare och organisatör och konferensen samlar drygt sjuttio deltagare från hela världen.

Internationellt kända forskare

Internationellt kända professorer som Boyed Haley från USA, Swaran Flora från Indien, Christopher Exley från England och Michael Aschner från USA deltar.  Bland övriga talare finns den kände läkaren Joachim Mutter från Schweiz samt forskare från Italien, Ryssland, Tjeckien, Sydafrika med flera länder.

Anledning till konferensen är alla tungmetaller och andra gifter människan utsätts för och som ofta ger till synes oförklarliga symtom inklusive autoimmuna problem. Överallt  finns giftiga metaller i maten vi äter, luften vi andas och vattnet vi dricker.

Avgiftning förbättrar hälsan

Bra avgiftning behövs för att folk ska hålla sig friska, men en del kan ha genetiska eller miljömässiga problem som minskar kroppens egen takt att göra sig av med metaller.

Avgiftningsterapier kan förbättra hälsan för många med Alzheimers sjukdom, ALS, autism och besvär som har med autoimmunitet att göra. Forskningen inom området behöver dock stimuleras och önskan finns att avgiftning av metaller kan bli evidensbaserad. Tandvårdsskadeförbundets erfarenhet är att många blir sämre vid alltför kraftig avgiftning och därför behöver mer individualiserade metoder utvecklas. 

Bättre evidens behövs

Denna första vetenskapliga konferens om metallavgiftning har initierats och arrangerats av Tandvårdsskadeförbundet i Sverige med ekonomiskt bidrag från förbundets forskningsfond. Anledningen är som nämnts ovan att förbundet vill se mer evidens i de olika avgiftningsterapier som i dag erbjuds. 

För mer information om konferensen kontakta

Ulf lindh (ordförande i Tf:s forskningsfond) tel 070 461 0478 eller

 Ann-Marie Lidmark (ordförande i Tf) tel 070 742 79 57

www.tf.nu

www.metdetox.org

 

 

Taggar:

Om oss

Tandvårdsskadeförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för bättre och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna.

Prenumerera

Media

Media