Kvicksilverförgiftad hos tandläkaren

Flera fall av allvarlig kvicksilverförgiftning har inträffat bara i år då tandläkare borrat i amalgamfyllningar. Kvicksilverånga frigörs och går direkt in i inandningsluften om skydd för patienten saknas. En enda normal amalgamfyllning kan innehålla 1-1,5 gram kvicksilver.

Omedelbart efter bortborrning av en amalgamfyllning fick en kvinna sprängande huvudvärk, illamående och dimsyn. En man fick huvudvärk, kraftigt förhöjt blodtryck, muskelsmärtor, ångst och minnesluckor. Samtliga symtom vanliga vid kvicksilverförgifning.

Symtomen höll i sig i flera veckor, vilket åtminstone i dessa fall gav upphov till oro, oförmåga att sköta jobbet och framför allt ilska över att tandläkaren de litade på borrade i fyllningen utan att ge patienten adekvat skydd. 

Fortsatta risker med amalgam

Hälften av befolkningen har fortfarande amalgam i tänderna och därför är det angeläget med direktiv från Socialstyrelsen för hur amalgamfyllningar tas bort. Sådana råd saknas i dag och många tandläkare lever i tron att det är ofarligt att borra eller putsa amalgamfyllningar trots innehåll av stora mängder kvicksilver.

Tandvårdsskadeförbundet är oroad över tandläkarnas kompetens gällande amalgamets risker. Vi får fortsatt många frågor om amalgam och en del ringer för att få tips på tandläkare som känner till problematiken och använder adekvata skydd vid borttagning av amalgam. Andra hör av sig först då skadan är skedd och de fått allvarliga symtom efter tandläkarbehandling.

Fakta om amalgam och kvicksilver

Kvicksilver är ett känt cellgift och har en halveringstid på flera år. När kvicksilver lagrats in i hjärnan tar det tiotals år innan hälften utsöndrats. Känsligheten varierar och vissa människor kan få allvarliga symtom redan vid mycket små mängder medan andra utsöndrar metallen effektivt och inte tycks bli påverkade ens av relativt hög exponering.

Kvicksilver frigörs snabbare om patienten har flera olika metaller i tänderna. Kvicksilverånga frigörs från fyllningarna hela tiden och särskilt mycket vid tuggummituggning, tandgnissling och intag av varma drycker. 

Kvicksilver binds starkt till svavelbindningar i enzymer och andra proteiner, vilket gör att många olika biokemiska processer i kroppen påverkas. Vanligt är metallsmak, värk i huvud och muskler, ångest, magtarmproblem, hjärtproblem och mycket mer. Se mer Tandvårdsskadeförbundets hemsida www.tf.nu eller www.amalgamsanera.nu

Se youtubefilmen som visar patienter och tandläkare som tillfrisknat efter problem med amalgam
Till vetenskapliga referenser i dokument från IAOMT

För kontakt med patienter som blivit sjuka efter tandläkarbesök kontakta Ann-Marie Lidmark tel 070 7427957.

 

 

Om oss

Tandvårdsskadeförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för bättre och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar