Lyssna på patienterna för att minska ohälsan

Läkare och tandläkare förstår sällan sambandet mellan tänderna och ohälsa, säger Ann-Marie Lidmark ordförande i Tandvårdsskadeförbundet. Bättre information skulle bespara mycket lidande då många är sjuka i årtal helt i onödan. Våra råd kommer ofta alltför sent, men folk är ändå tacksamma att få hjälp att tillfriskna.

Tandläkare och läkare behöver bättre kunskaper om tändernas betydelse för hälsan, konstaterar hon.

- Varför fick jag inte veta att det finns olika renhetsgrad på titanimplantaten och varför fick jag inte själv välja material? Det är frågor Tandvårdsskadeförbundet ofta får efter att ha förklarat riskerna med implantat.

De som kontaktar Tandvårdsskadeförbundet har ofta haft mångåriga besvär av sina titanimplantat i form av smärta, extrem trötthet och ibland psykiska problem. De har skickats till olika specialister utan att vårdgivarna hittar några fel. Detta trots att patienten själv ser tydliga samband mellan besvären och implantaten.

Lyssna på patienten

- Att lyssna på patienterna skulle spara mycket lidande och dessutom vara lönsamt för samhället, säger Ann-Marie Lidmark  ordförande i Tandvårdsskadeförbundet.  Viktigt är att tandläkare och läkare lär sig se samband mellan tänder och ohälsa och att ta sina patienters oro på allvar.

Hon redovisar flera exempel där patienter varit sjuka i många år och återfått hälsan så snart de fått hjälp att bena ut problemen. Inte alltid behöver titanimplantaten tas bort Ibland räcker det med att ta bort en guldkrona eller annan metallkonstruktion för att kroppen ska lugna ner sig. (Se berättelsen om Britta)

I dessa fall handlar det om galvaniska strömmar mellan olika metaller i munhålan som påverkar nerver och muskler. Sådana problem upphör så fort tandläkaren tagit bort metallerna. Ofta kan patienten då tåla sina titanimplantat.

Allergitest angeläget

Vid titanallergi behöver implantaten tas bort och ersättas med zirkonia, vilket är en keram som inte avger metalljoner. Vid all allergi aktiveras immunförsvaret med ständiga inflammationer som följd och att bara dämpa symtomen med kortison etc är inte en bra lösning ur hälsosynpunkt.

Alla borde få genomgå allergitest innan implantat sätts in för att tandläkare eller läkare ska kunna välja lämpligt material. Det gäller även andra metallallergier än mot titan då titanimplantat är en legering med 1-5 procent andra metaller. 

Många hade hellre kostat på sig zirkoniaimplantat från början om de fått adekvat information av tandläkaren före operationen. Och i vissa fall kanske patienten avstått från implantat. Patientinformationen måste förbättras för att var och en ska kunna göra ett kunskapsbaserat val. 

Vem bär ansvar för information till patienten

Tandvårdsskadeförbundet undrar vems ansvar det är att patienterna får reda på vad implantaten innehåller och vilka risker som är förknippade med materialvalet? Borde Socialstyrelsen få i uppdrag att ge ut riktlinjer för patientinformation i tandvården?

Mer information: Ann-Marie Lidmark tel 070 742 79 57

Se också information på vår hemsida under fliken ”Min historia

Taggar:

Om oss

Tandvårdsskadeförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för bättre och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna.

Prenumerera

Media

Media