Oberoende information saknas

Tandvården fullkomligt översvämmas av nya tandfyllningsmaterial. Kliniska prövningar är inget krav trots att dentala material behålls under lång tid och ibland resten av livet. Sällan har tandläkaren kunskap om vad materialen innehåller och den som är allergisk eller känslig på andra sätt kan få stora besvär om fel material sätts in. 

Tandvårdsskadeförbundet får dagligen frågor om giftfria tandfyllningsmaterial. Tyvärr finns inga sådana utan det finns alltid risk för reaktioner mot materialet. Därför borde alltid tandläkaren fråga om patientens allergier, men så sker sällan. 

Personer känsliga för nickel reagerar exempelvis ofta även mot andra metaller och de bör därför varken ha titan, guld eller kromkobolt i kronor, broar eller implantat. Alternativ finns.

Kompositerna innehåller oftast metakrylater som en del är känsliga för. I en väl härdad fyllning ska det endast finnas några procent av denna giftiga monomer kvar, men om tandläkaren härdar för kort tid eller har en dålig eller smutsig lampa kan andelen giftiga ämnen vara större. Därtill kommer att många kompositer också innehåller det hormonstörande ämnet bisfenol A. Myndigheterna varnar för detta ämne i andra sammanhang, men när det gäller dentala material och tandvården är det tyst. 

Det samma gäller kvicksilver från amalgamfyllningar. Trots att hälften av befolkningen fortsatt har amalgam som ständigt läcker kvicksilver varnar myndigheterna inte för detta däremot varnar man för att äta insjöfisk. Med dagens stora invandring har även gravida kvinnor amalgam, vilket kan påverka fostret. 

Att få veta innehållet i det material tandläkaren sätter i tänderna är ingen självklarthet utan patienten måste själv ställa krav och konsumentupplysning saknas helt. Tandvårdsskadeförbundet arbetar ideellt med att hjälpa folk som fått problem, men till detta behövs betydligt större resurser. En oberoende patientnära myndighet för konsumentupplysning gällande tandvården behövs.

Kontakt med tandläkare vana att behandla tandvårdsskadade förmedlas av Ann-Marie Lidmark, ordförande i Tandvårdsskadeförbundet tel 070 7427957. Se mer på vår hemsida. Under fliken "Min historia" finns flera berättelser om vad man kan råka ut för i tandvården. 

Taggar:

Om oss

Tandvårdsskadeförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för bättre och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar